Kan chefer utse skyddsombud?

Jag vill införa systematiskt arbetsmiljöarbete på ett juste sätt i mitt företag (som befinner sig i IT-branschen) där jag har 12 anställda.
Jag vill att mina anställda utser ett skyddsombud, men intresset är minst sagt ljummet. Kan jag utse skyddsombudet?

SVAR: Som arbetsgivare kan du egentligen bara propagera för att de anställda ska utse ett skyddsombud. Du kan inte tvinga dem. Inte heller Arbetsmiljöverket kan få arbetstagarna eller facket att utse ett skyddsombud. Meningen är dock att det ska finnas skyddsombud på arbetsställen med minst fem arbetstagare. Skyddsombudet ska utses bland de anställda av den lokala arbetstagarorganisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns en facklig organisation på arbetsplatsen kan arbetstagarna själva utse ett skyddsombud. Viktigt är att alla arbetstagare deltar i valet. Eventuellt kan du ta hjälp av ett regionalt skyddsombud som utsetts av en facklig organisation som även har medlemmar på ditt företag. Om dina anställda är oorganiserade är denna möjlighet begränsad. Regler om skyddsombud bygger alltså på att det finns ett gemensamt intresse av god arbetsmiljö och att det finns organiserade arbetstagare på företaget. Arbetsgivaren ska ta det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, det gör man bäst precis som du redan gör - genom att införa systematiskt arbetsmiljöarbete.