Får vi anlita en extern arbetsmiljökonsult, för att få ordning på arbetsklimatet?

På min arbetsplats mobbar personalen varandra, så många är korttidssjukskrivna. Inget fungerar överhuvud taget. Jag är personalansvarig och har påtalat för min chef att detta är arbetsmiljöfråga i allra högsta grad, och vill då att arbetsgivaren gör något åt det. Han vill inte ta tag i detta utan bara skjuter det framför sig. Jag har påtalat fel och brister, utan det har blivit åtgärdat. Har haft besök av en arbetsmiljökonsult, som kan lägga upp rutiner hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, och lägga upp rutiner för vår verksamhet, alltså en komplett dokumentation av arbetsmiljön.
Har även frågat facket vad vi ska ha för att vara godkända av arbetsmiljöinspektionen, svaret blev ”det vet vi inte”. Min fråga då som jag vill ha glasklart besked om är: Får vi anlita en extern arbetsmiljökonsult som hjälper oss med en komplett dokumentation av arbetsmiljön? Kan facket stoppa detta? Står det reglerat i avtal, och var i så fall kan jag läsa detta?

SVAR: Ni som arbetsgivare är arbetsmiljöansvariga och därmed skyldiga att ta tag i den här situationen. (se Arbetsmiljölagen kap 3, §2: "Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa"...) Ni kan välja olika sätt att göra detta, t ex genom en arbetsmiljökonsult eller företagshälsovården. Det står uttryckligen i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) att man ska anlita sakkunnig hjälp utifrån, om den egna kompetensen i verksamheten inte räcker till. Bra att ni involverat och rådfrågat facket - fortsätt gärna med det, så kanske konfliktklimatet stabiliseras. Även om de inte hade något konkret svar till dig, så har de involverats i processen, vilket är viktigt när ni vill genomföra förbättringsåtgärder framöver. Men bollen är hos er i ledningen, och fackets roll är t ex att stöta på så att förbättringar kommer till stånd. Det är av största vikt att åtgärder initieras, för att förhindra ohälsa hos personalen. Och jag tror det kan vara bra med en extern expertis, som ser er verksamhet med neutrala ögon. Du ska läsa på i Arbetsmiljöverkets föreskrift Kränkande särbehandling (AFS 1993:17) så får du en klar bild av vad Arbetsmiljöverket förväntar sig av er, gällande ert psykosociala klimat. Är något avtalsreglerat finner du det i era egna kollektivavtal.