Verksamhetens webbplatser:

Ledarskap

Ska man betygsätta sina kolleger?

Vi har fått en ny chef som inte har någon inblick i verksamheten. Vi fick ganska snabbt veta att vi...

Vilka frågor har jag rätt att ta upp med min arbetsledare?

Vilka frågor har jag rätt att ta upp med min arbetsledare? Hur försiktigt jag än formulerar mig tar han det...

Kan vi ställa kompetenskrav på vår oengagerade kollega?

Efter många år och mycket irritation så har vi anställda fått nog – och cheferna lyssnar men gör inget konkret....

Vad ger positivt arbetsklimat?

Jag har letat överallt och undrar om definitionen ”psykosocial arbetsmiljö”. Vilka faktorer ligger egentligen under denna benämning? Jag antar att...

Har chefen rätt att byta ut min dator utan min vetskap?

Har min chef rätt att gå in på mitt rum och byta ut datorn utan att informera mig först? Eftersom...

Kan man kalla in Arbetsmiljöverket till en arbetsplats med katastrofal personalpolitik?

Jag arbetar på en arbetsplats där den psykosociala arbetsmiljön är vedervärdig. Jag har blivit varslad och slutar inom kort och...

Vill arbetsgivaren bli av med mig?

Jag har gått som vikarierande städerska i kommunen. Det har varit många turer men sammanfattningsvis har jag inte blivit tillfrågad...

Vem gör skyddsrond, om inte skyddsombudet kan?

Vårt skyddsombud har varit långtidssjukskriven och vi har ännu inte gjort vår skyddsrond som skall ligga som grund för årets...

Vem ansvarar för arbetsmiljön när företag delar lokal?

Vi är flera som delar lokal. Vem har ansvaret för bland annat arbetsmiljön om det är flera företag på arbetsstället?

Vem ansvarar för de uthyrdas hälsa?

Jag är chef på ett bemanningsföretag och undrar vem som är ansvarig, då en av mina konsulter blivit sjukskriven pga...

12