Måste hemdatorn få ett jordat uttag?

Från min arbetsgivare har jag fått hem en gammal dator. Nu läser jag här och var att man ska ha jordat uttag till datorn, men det har jag ju inte. Är det farligt? Och om det är det, vems ansvar är det att se till att jag får det?
Visserligen använder jag datorn för en del jobb, men det är frivilligt och ingenting som företaget kräver av mig.
Dessutom har jag tv, video, stereo och klockradio i samma rum som datorn, där jag även sover. Blir det för många apparater?

SVAR: Man rekommenderar att bildskärmar ska vara anslutna till jordat uttag. Detta är särskilt viktigt om man har försett skärmen med filter för att reducera elfälten. En bildskärm som är ansluten till ett ojordat uttag kan ge upp till tio gånger högre elektriska fält än när den är ansluten till ett jordat uttag. Att använda datorn i ojordat uttag är inte ett elsäkerhetsproblem (om man nu inte har den i badrummet!) utan en fråga om exponering för elektriska fält. Är då dessa fält hälsoskadliga i nivåer som förekommer vid användning av de apparater du nämner? Svaret är att det har man inte kunnat visa trots en massiv forskningsinsats. Om man är orolig för de elektriska fälten från skärmen kan man naturligtvis låta installera ett jordat uttag för datorn och skärmen. Det kan vara gjort på några minuter för en elinstallatör om jordledningen är lätt tillgänglig. Avståndet till olika elektriska apparater är viktigt från exponeringssynpunkt. Ju längre från en apparat man befinner sig desto lägre exponering, vilket du kan tänka på med tanke på alla apparater i ditt rum. Du säger att du arbetar frivilligt med jobb hemma, vilket innebär att arbetsgivaren inte kräver att du gör det. Då är det inte heller arbetsgivarens ansvar att ordna en bra hemarbetsplats. Men om det ingår i ditt arbete att utföra en del uppgifter hemma så har arbetsgivaren denna skyldighet. Då blir frågan lite mer komplicerad. Hemarbetsplatsen ska uppfylla alla krav som kan ställas på en datorarbetsplats: ergonomiskt, belysningsmässigt, luftförhållanden, säkerhetsmässigt mm. Nu finns det möbler framtagna av olika möbeltillverkare som uppfyller alla krav från Arbetsmiljöverket och TCO.