Får man ersättning för terminalglasögon?

Vad är det för regler som gäller för ersättning av terminalglasögon? Jag jobbar vid bildskärm i princip hela dagarna.

SVAR: Kortfattat gäller att arbetsgivaren ansvarar för att bekosta terminalglasögon. Arbetsgivaren betalar även den föregående synundersökningen. "Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning." Det finns reglerat i en föreskrift om datorarbete (Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5). Om ni inte har föreskriften på jobbet så kan du gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida och titta: www.av.se