Borde jag få glasögon av min arbetsplats?

Jag har läst att ”alla medarbetare som brukar arbeta mer än en timme per dag vid bildskärm ska genomgå en särskild synundersökning”. Och vid behov ”ska arbetsgivaren förse henne eller honom med sådana arbetsglasögon”.
Innebär detta att alla anställda som arbetar framför en dator mer än en timme per dag ska få gå till optikern på arbetsgivarens bekostnad? Och vad slags glasögon ska arbetsgivaren bekosta? Är det vanliga glasögon som man talar om, eller vilken typ är det som avses?

SVAR: Det finns en särskild föreskrift, Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) som reglerar detta. Där står att arbetsgivaren ska erbjuda synundersökning till anställda som arbetar vid dator, vilket de flesta gör idag. Om undersökningen visar att det finns behov av särskilda glasögon för bildskärmsarbetet ska arbetsgivaren tillhandahålla dessa (om inte "glasögon för normalt bruk" kan användas). Notera att det är glasögon utprovade till arbetssituationen som det handlar om. Glasögon som är särskilt anpassade till arbete vid bildskärm är att betrakta som arbetsredskap, enligt lagstiftarna. Åtgärderna ska inte innebära några kostnader för arbetstagarna. Det innebär att arbetsgivaren måste bekosta arbetsglasögon till ett funktionellt grundutförande. Vill arbetstagarna sedan själva lägga till pengar för att t ex få särskilt påkostade bågar så är det naturligtvis OK. Arbetsgivaren kan bestämma vart man ska vända sig, till företagshälsovård eller optiker eller eventuellt ögonläkare, beroende på vilka man har avtal med. Vill du läsa detaljerna i föreskriften hittar du den på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Glöm inte att titta i kommentardelen till 6§, längst bak i föreskriften. Där finns de praktiska råden.