Bidrag till terminalglasögon?

Finns det bidrag att få till terminalglasögon vid bildskärmsarbete?

SVAR: Nej, några bidrag för arbetsglasögon finns inte utan det är på arbetsgivarens ansvar att bekosta dessa, efter att en synundersökning visat att behovet finns. Detaljerna för detta står i Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm (AFS1998:5). (www.av.se - sök under rubriken Lag och rätt) Arbetsgivaren kan ha avtal med optiker som ger specialpris, det är den enda förmån jag kan tänka mig.