Ska även timanställda få skyddsskor?

Jag jobbar som arbetsledare på ett företag som städar tåg. Vi vistas och jobbar i spårmiljö konstant. Mina frågor är:
1. Kan arbetsgivaren neka skyddsskor till timanställda eller ska alla ha samma rättigheter?
2. Måste alla som jobbar på arbetsplatsen ha varselkläder?

SVAR: 1. Om de timanställda utför samma arbetsuppgifter som de tillsvidareanställda (”fast anställda”) utsätter de sig för samma risker och ska ha samma, av arbetsgivaren betalda skyddsutrustning som dem. 2. Om arbetsplatsen tillhör en annan arbetsgivare, i det här fallet tågbolaget och möjligen – utomhus – Banverket – är det den eller de arbetsgivaren som ska besluta vilka villkor som gäller för dem som beträder tåget och området i olika funktioner. Du ska be din arbetsgivare att ta upp frågan med det tågbolag som städfirman servar.