Kan man använda vanliga glasögon istället för skyddsglasögon?

På vissa byggplatser är det obligatoriskt att använda skyddglasögon, behövs det om man har vanliga glasögon? Var står det ?

SVAR: Där skyddsglasögon är obligatoriska räcker det inte med vanliga glasögon, men det finns skyddsglasögon som är vida nog att rymma korrektionsglasögon. Vitsen med skyddsglasögon är att de inte splittras så lätt vid en träff av en spik som far iväg efter ett slintande hammarslag eller betongflisor som sprätts loss vid bilning e dyl, och att de sluter tätare runt panna, tinningar och kinder. Man kan också få korrektionsslipade skyddsglasögon via vissa leverantörer. Mycket lite står numera om skyddsglasögon i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, sedan kraven på personlig skyddsutrustning regleras av EU. De nämns bara i tre föreskrifter: - Arbete i motorbranschen ASF 1998:8 - Bekämpningsmedel ASF 1998:6 - Utförande av personlig skyddsutrustning ASF 1996:7 Allmänt gäller att de, som all personlig skyddsutrustning, ska vara CE-märkta enligt EU direktiv 89/686 EEC.