Har vi rätt till underställ?

Jag arbetar på en terminal. Vi har begärt att få underställ av vår arbetsgivare. Han säger nej. Deras mätning om hur många grader vi har i byggnaden stämmer inte med verkligheten. De har temperaturgivare placerade inne bland ställagen. Där visar de 14 grader. Men så varmt är det inte där vi mestadels vistas. Hur kallt får det vara? Enligt AFS 2009:2 så sägs det 16 grader, under det så börjar fingerfärdighet, koncentration mm att avta.

SVAR: I kommentarerna till § 29 i AFS 2009:2 sägs en hel del om kyla. Det framgår att kläder som skydd mot kyla ”i vissa fall kan … räknas som personlig skyddsutrustning”. Nästa mening anger att detta gäller ”särskilt om klimatet inte kan anses vara ett sådant som arbetstagaren normalt kommer i kontakt med i sin vardag”. Men alltså inte bara då. Vid temperaturer kring 14 grader, även något lägre, får man nog räkna med att ”… arbetstagaren har egna kläder för att skydda sig …”. Ändå – eftersom ni arbetar vid portar, där det kanske dessutom drar – kan ni ta upp saken på nytt med arbetsgivaren.