Behöver lagerpersonalen skyddsskor?

Vilka regler gäller för när lagerpersonal ska ha skyddsskor?
Lagret innehåller pappersprodukter, som står på pallar eller i hyllor. Truckar används en del men det är mest manuellt plockande ur hyllor eller från pallar.

SVAR: Det finns inte uttryckliga föreskriftskrav på skyddsskor annat än för vissa tunga branscher (motorbranschen, byggnadsbranschen, gjuterier). Där truckar används gäller föreskriften AFS 2006:5 Användning av truckar, som säger att ”en truckförare skall använda skyddsskor. Det gäller även för andra som arbetar med godshantering inom truckens arbetsområde” (§ 14). Uttrycket ”truckens arbetsområde” definieras inte i föreskriften, utan måste fastställas i den riskanalys som arbetsgivaren ska genomföra föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. I blandad trafik – med gående, även sådana som inte arbetar med godshantering, och truckar på samma stråk - finns påkörningsrisker som måste hanteras, och frågan om skyddsskor kan tas upp som en del av hur man löser säkerheten.