Är blyhammare farliga?

Vilka regler gäller för att få arbeta med en blyhammare/slägga? Jag försökte finna svar i föreskriften, men tyckte inte att jag fick ut något konkret. Mina norska kollegor säger att de är förbjudna i Norge.

SVAR: Arbete med blyhammare eller blyslägga är inte reglerat av Arbetsmiljöverket. Det ger inte upphov till blyexposition i verkets mening: ”Utsättande av person för bly eller blyhaltigt material i sådan form att bly kan tas upp i kroppen genom inandning, nedsväljning eller hudupptag”. Man bör dock undvika att den blyoxid som bildas på hammarens eller släggans huvud via fingerkontakt överförs till mat eller tobak och därmed till munnens slemhinna. Uppgiften om att verktygen är förbjudna i Norge stämmer inte. Däremot har Danmark ett regelsystem som förbjuder import och försäljning av bl a vissa produkter som innehåller metalliskt bly. Dit hör emellertid inte blyhammare eller -slägga.