Verksamhetens webbplatser:

Fysisk arbetsmiljö

Är blyhammare farliga?

Vilka regler gäller för att få arbeta med en blyhammare/slägga? Jag försökte finna svar i föreskriften, men tyckte inte att...

Har vi rätt till underställ?

Jag arbetar på en terminal. Vi har begärt att få underställ av vår arbetsgivare. Han säger nej. Deras mätning om...

I vilken takt ska inblåsningar göras vid konstgjord andning?

I vilken takt ska inblåsningar göras vid konstgjord andning?

Kan man kräva varmare vatten i nödduschen?

Jag jobbar i ett smältverk där det finns nödduch men enbart kallvatten finns i dem. Kan man ställa krav på...

Finns exempel på uppsägning p g a att man låtit bli att följa skyddsföreskrifter?

Kan ni ge något exempel på när någon arbetstagare blivit uppsagd från sin anställning på grund av underlåtenhet att följa...

Finns det skyddsskor i små storlekar?

Jag undrar var jag kan få tag på skyddsskor i storlek 33? I mitt arbete måste jag ha skyddskorna för...

Kan man få nya arbetskläder, om byxorna gått sönder?

Jag jobbar inom skogs och träområdet. Har en arbetskollega vars arbetsbyxor gått sönder. Vi sa till honom att be om...

Är det lag på att väktare ska bära skyddsväst?

Min fråga är: Är det lag på att väktare skall bära skyddsväst?

Måste inte personliga assistenten använda våra lyfthjälpmedel?

Är skyddsombud på en särskola där det finns några elever med totalt omvårdnadsbehov och behov av lyfthjälpmedel vid förflyttningar. Några...

Behöver lagerpersonalen skyddsskor?

Vilka regler gäller för när lagerpersonal ska ha skyddsskor? Lagret innehåller pappersprodukter, som står på pallar eller i hyllor. Truckar...

12