Vad ska jag göra när arbetsgivaren försöker bli av med mig?

Jag har en lång period blivit mobbad. Sjukskriven nästan i två år. Jobbar på statlig myndighet. På avstämningsmöte i våras har vi kommit fram till att det var mobbning och krävdes omplacering. Köpte bostadsrätt på den nya orten. Chefen backade, tvingade mig igen att jobba med samma folk. Började jobba 50%, mådde dåligt, klarade det inte. Fick gå ett steg bakåt i mitt yrke (de sade att de brydde sig om min hälsa, vid löneförhöjning glömmer de mig). Har till och med försökt ta mitt liv på arbetsplatsen.
Nu hotar de mig att jag måste gå på förslaget: sitta hemma i två år och få lön varje månad av min arbetsgivare, sen inget arbete kvar. Jag mår jättedåligt och min läkare hjälper min arbetsgivare och hotar att han ska friskskriva mig. Kan de tvinga mig att gå på detta? Är inte med i facket. Vad ska jag göra?

SVAR: Det bästa är att ta arbetsgivarens "erbjudande" om lön i två år för att komma ifrån denna typ av arbetsplats! Du har, som så många andra av oss, haft oturen att hamna på en usel arbetsplats där ledningen saknar kunskaper om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hälsan och där gällande arbetsmiljölag och föreskrifter om kränkande särbehandling inte tillämpas. Tyvärr är sådana arbetsplatser vanliga och det är viktigt att du inser att det som hänt inte är ditt fel! Ingen blir mobbad på en bra och väl fungerande arbetsplats! Jag förstår hur förtvivlad och utsatt du känner dig och du behöver omgående få kontakt med en läkare som har kunskap om den psykiska ohälsa du drabbats av och vilken typ av behandling du behöver.