Truckförartillstånd

Vi vet en kille som vi tänkt ta in tillfälligt i två månader. Har har dock inget truckkort/truckintyg, frågan är om man kan skaffa ett tillfälligt intyg på att han får köra? Vi vill inte skicka honom på utbildning eftersom han ska vara hos oss i bara två månader.

SVAR: Truckkort är ett bevis på att man gått igenom truckförarutbildning, inte ett generellt tillstånd att köra truck. Tillstånd att köra truck är något som arbetsgivaren utfärdar, efter att ha förvissat sig om att den som ska köra har erforderliga kunskaper och färdigheter. Tillståndet kan bindas till typ av truck, arbetsuppgifter med trucken, var det är tillåtet att köra osv. Om det blir arbetsgivaren bedömning att vikarien behärskar truckförarjobbet, sådant det sköts hos er, kan han således utfärda ett truckförarintyg. En sådan bedömning får emellertid inte göras lättvindigt: om någon skada inträffar, som inte kan hänföras till förarens ovarsamhet utan kan visas bero på att truckföraren fått krävande arbetsuppgifter men bristfällig utbildning eller vägledning, då kan arbetsgivaren fällas till ansvar.