Syns mina böter?

Hur länge finns man med i belastningsregistret om man har en dom för brott mot uppbördslagen med påföljd dagsböter 1988. Var vid tillfället delägare i ett AB och styrelseledamot.

SVAR: Av 17 § 9 p i lag (1998:620) om belastningsregister framgår att böter gallras bort därifrån efter fem år. Din anmärkning finns alltså inte kvar.