Är skada på väg till jobbet en arbetsskada?

Jag har blivit skyddsombud på vårat företag, och jag är ny på detta, nu har jag fått en fråga angående en ”skada på väg till jobbet”.
Vad finns det för papper som man kan fylla i så att skadan registreras för framtida bruk, om det skulle bli komplikationer med skadan?
Var hamnar skadeanmälan sedan, efter att man har fyllt i alla uppgifter?

SVAR: Färdolycksfall kategoriseras vanligtvis som arbetsskada, och på arbetsskadeblanketten som ska till Försäkringskassan finns särskilda rutor för färdolycksfall där man fyller i. Arbetsmiljöverket vill också få information om arbetsskador eller olyckor. Du hittar information om detta samt blanketter på Arbetsmiljöverkets hemsida, http://www.av.se/blanketter. Sist men inte minst är det viktigt att alla skadeanmälningar sammanställs och hanteras i den egna organisationen, så att man bedömer vad som är arbetsrelaterat och kan förebyggas.