Verksamhetens webbplatser:

Varannan är nöjd med vad jobbet gör för invandrare

Hälften i Du&jobbets Arbetsmiljöpanel anser att deras företag eller organisation gör tillräckligt för att ge invandrare chansen.

Du&jobbet ställde den här gången frågan till deltagarna i Arbetsmiljöpanelen om de tycker att deras arbetsplats gör tillräckligt för att ge invandrare chansen till praktik eller anställning.

Enkätsvaren visar att nästan varannan, 48,3, procent, är nöjd med vad arbetsplatsen gör. Ungefär var femte, eller 19 procent, anser inte att arbetsplatsen gör tillräckligt medan 32 procent inte har någon uppfattning.

Några citat från panelen:

”Absolut inte. Det är enormt blekt hos oss och jag kan inte tänka mig att det handlar om att vi inte får sökande med utländskt påbrå. Jag tror helt enkelt att personer med annan etnisk tillhörighet sorteras bort i en anställningssituation”.

”Alla som söker behandlas lika oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet”.

”När jag arbetade i vården så hade vi folk från alla håll i världen, vilket gjorde det roligt att arbeta, för jag fick lära mig lite från många olika länder”.

I Du&jobbets Arbetsmiljöpanel säger arbetsmiljöengagerade vad de tycker i arbetslivets viktiga frågor. Drygt 800 svarade denna gång, 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Kommentarer (5)

 1. Hur definierar ni ”invandrare”. Det har sedan många år varit ett krav att man tänker efter och formulerar vilka man menar när man vill utpeka en grupp. Har ni gjort det i det här fallet?

 2. Jag är emot all form av särbehandling. Kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. När jag skall anställa någon, så väljer jag den som jag tror dels passar för jobbet, dels passar i gruppen.

 3. Mycket intresant fråga ang undersökningen som Shadé Jalali,

  Själv definierar jag alla som är födda utanför EU som invandrare,
  men är väl medveten om att inte alla gör som jag..

  Ur ett ”Svenskt” perspektvi borde det väll vara alla som inte är födda i sverige och/eller inte har svenskt medborgarskap, ex Amerikanare, Iranier, Jugoslaver, Finnar, Normän, Danskar, tyskar..
  Kineser, Ryssar osv..

  Skulle vara kul att veta vad man i detta fall menar med invandrare.

  Å andra sidan så kanske det är så enkelt att en Invandrare är invandrare motsatsen till utvandrare, dvs alla som flyttar hitt och är födda i ett annat land och eller har ett annat medborgarskap.

 4. Frågan var väldigt konstigt ställd. Vad är ”tillräckligt”? Det beror på persperspektivet. Vad vill ni egentligen veta?

 5. Enligt Länsstyrelserna:
  ”Vem är invandrare?

  Enligt den arbetsgrupp som har sett över användningen av begreppet invandrare i lagar och förordningar och i myndigheters verksamhet (Ds 1999:48 och 2000:43) bör begreppet invandrare användas endast när det gäller människor som själva har invandrat, dvs. flyttat till Sverige från ett annat land och folkbokförts här. Personer med utländsk bakgrund avser såväl utrikes födda personer som själva har invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder. (ur regeringens skrivelse 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet)”

  Alltså gäller begreppet invandrare även människor som kommer från annat EU-land eller t ex Norrmän. Men jag tror inte att dessa diskrimineras som t ex en afrikan eller asiat.. En ”svensk” färgad diskrimineras mer än en invadrad norrman

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler