Arbetsmiljöpanelen kritisk mot osäkra jobb

Åtta av tio i Du&jobbets arbetsmiljöpanel tycker att tillfälliga anställningar är för många och bör begränsas.

En allt större del av jobben är tillfälliga. Du&jobbet ställde frågan till deltagarna i arbetsmiljöpanelen hur de ser på denna utveckling. Svaren tyder på en stor skepsis mot de tillfälliga anställningarna:

•De är för många och gör arbetslivet osäkert: 53 procent.

•Tillfälliga anställningar bör begränsas kraftigt: 26 procent.

•De är lagom många: 13 procent.

•De kunde vara ännu fler, de bidrar till flexibilitet: 8 procent.

Några citat från panelen:

”Anställningstrygghet leder till engagemang, otrygghet till osäkerhet”.

”Alternativa sätt att nå flexibilitet är att använda seriösa bemanningsföretag som erbjuder tillsvidareanställningar”.

”Problemet med tillfälliga anställningar är att trygghetssystemen inte är anpassade efter dem”.

”Ví får brist på kontinuitet, gemenskap och sammanhållning”.

I Du&jobbets arbetsmiljöpanel säger arbetsmiljöengagerade vad de tycker i arbetslivets viktiga frågor. 800 svarade denna gång, 61 procent kvinnor och 39 procent män. 38 procent tillhör något TCO-förbund. 27 procent LO, 17 procent SACO och 6 procent tillhör inget fackförbund. 11 procent är chefer, 88 procent vanliga anställda.