Verksamhetens webbplatser:

”Privatisering hotar arbetsmiljön”

Åtta av tio i Du&jobbets Arbetsmiljöpanel tycker att privatiseringar leder till en jakt på vinster som hotar arbetsmiljön.

Mot bakgrunden av vårdskandalen i Carema och den stora uppmärksamheten kring privata äldreboendens kvalitet, ställde Du&jobbet den här gången frågan till deltagarna i Arbetsmiljöpanelen hur de tror att arbetsmiljön påverkas av privatiseringar.

Enkätsvaren visar att 81 procent anser att privatiseringar leder till vinstjakt som hotar arbetsmiljön.
9 procent tycker att privatiseringar ökar valfriheten och dålig arbetsmiljö konkurreras ut.
10 procent tror inte att det blir någon skillnad.

arbetsmiljö

Några citat från panelen:

” Det viktiga är inte arbetsmiljön utan att omsorgen om vårdtagarna brister!”
” Det beror på hur upphandlingen görs och om aktörerna på marknaden är mogna att ta konkurrensen. Det kan bli ett lyft för den offentliga sektorn att skärpa sig.”
”Även om kommuner och landsting inte har något direkt vinstintresse så har de ofta sparkrav i verksamheterna vilket får samma effekt.”
”Det finns risk att korta avtalstider med privata aktörer leder till att långsiktigt arbetsmiljöarbete avstannar.”
”Kvaliteten på upphandlingarna är för dålig och det är där problemet i första hand ligger.”
”Avkastningsprocenten är mest skrämmande”.

I Du&jobbets Arbetsmiljöpanel säger arbetsmiljöengagerade vad de tycker i arbetslivets viktiga frågor. Knappt 700 svarade denna gång, 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Kommentarer (4)

  1. Privatiseringen har gått till överdrift. Många ser det som ett sätt att bli förmögna på skattepengar och arbetsmiljön blir lidande.

  2. självklart ska ev. vinst gå tillbaks till vården inte i privata fickor
    det är skandal att äldre människor far illa dom har ju byggt upp vårt samhälle för att få det bättre på äldre dar

  3. Privata företag ska gå med vinst. Knappast någon driver företag som social insats. man vill tjäna pengar och nu har den offentliga sektorns stora verksamhet inom vård, skola mm blivit en intressant marknad och det är inte för att man är särskilt god eller intresserad av vård, utan för att det är stora verksamheter som omsätter stora pengar, och därmed också skapar möjlighet till stora vinster. Konsekvenserna av detta ser vi nu alltmer. Och arbetsmiljö och andra kvalitetsfaktorer i en verksamhet är ju också en fråga om effektivitet och lönsamhet. Det måste ju löna sig. I vårt land liksom i de flesta andra så har företag i regel inte själva påtagit sig så stort ansvar för arbetsmiljö, utan det har man fått tvinga på dem med lagar och avgifter. Så om någon tror att privatisering inte hotar arbetsmiljö och andra kvalitativa aspekter, t ex bemötande, vårdkvalitet mm, då är man väldigt naiv.

  4. Ringhals Kärnkraftverk gick från Statens Vattenfallsverkg till Ringhals AB på rätt kort tid. Borde vara rätt lätt att se vad denna ”privatisering” innebar både för de anställda och säkerheten.
    En intressant sak är att bara några år efter bolagiseringen så tog man in en konsult som ordnade en ”kursverksamhet” där alla anställda tvingades att delta. Konsekvensen blev att många starka röster tystades eller gallrades ut. Det dåvarande skyddsombudet var rätt svagt och hann sluta innan konsekvenserna av ”kursen” stod klara. Det efterföljande skyddsombudets kommentar om det hela var att hade han varit skyddsombud så hade han gjort allt för att stoppa kursverksamheten. Konsekvenserna för många anställda blev allt för stora både på arbetet och hemma.
    En god arbetsmiljö är ingen självklarhet. Det är något man måste stå upp och arbeta för hela tiden…

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler