Verksamhetens webbplatser:

Försvara modellen

Delar av arbetslivet ligger numera utanför myndigheternas radar. Arbetsmiljöverket behöver mer än 25 nya inspektörer för att hantera utländska entreprenörer, migrerande arbetare och mer polariserade villkor.

Arbetsmiljöverket fick nyligen lite mer pengar, plus 25 miljoner. Men det sker efter en rad års bantning; antalet inspektörer bedöms nu vara kring 270 mot 389 för tio år sen. Övriga Norden har fler per anställd. Skydds- och arbetsmiljöombuden har också blivit färre, de var knappt hundratusen när Du&jobbet räknade för några år sen. Ingen för numera regelbunden statistik.

Även antalet anställda med tillgång till företagshälsovård har minskat – idag bedöms ca 65 procent ha det. Och det systematiska arbetsmiljöarbete som alla företag ska bedriva enligt lag, har ännu inte slagit igenom. Det beräknas förekomma på varannan arbetsplats. De osäkra anställningarna har som bekant blivit fler, och innehas i högre grad av utlandsfödda.

Fem viktiga faktorer för bra arbetsmiljö har alltså länge gått åt fel håll eller står och stampar i en tid när precis det motsatta skulle behövas. Utländska underentreprenörer utan skyddsorganisationer finns på våra vägar och byggen. Nyligen uppdagades att uzbekiska byggnadsarbetare rivit asbest i Örebro utan skydd. Enligt beställaren förstod de inte instruktionerna. Språkförbistring är ett stort problem, enligt Byggnads, som också påtalat dilemmat med långa entreprenörsled. Ju längre ner i kedjan, desto större risk för okunnighet och slarv.

Falska egenföretagare som bryter mot det svenska regelverket har försatt svenska åkerier i en ojust konkurrenssituation, anser både fack och arbetsgivare. Enligt trafikpolisen kör många av förarna både för fort och för länge. En kunskapsöversikt om migration, arbete och hälsa har visat att invandrade arbetare är överrepresenterade i riskyrken, oftare har otrygga anställningar, oftare jobbar över, har dåliga språkkunskaper och dålig kunskap om arbetsmiljöregler.

Den svenska modellen kunde alltså må bättre. Skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer är viktigare än någonsin!

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler