Verksamhetens webbplatser:

Arbetsmiljöargument

Den glada nyheten är att insatser för bättre arbetsmiljö gör oss friskare och färre olyckor inträffar. Den dåliga är att förutsättningar för sällan ges idag.

Det behövs mer luft i systemet. Då minskar stressen och färre blir sjuka. En trygg anställning och inflytande är också viktigt för hur vi mår. En ny studie från SBU visar på klara samband mellan dåliga arbetsvillkor och olika psykiska besvär.

Andra studier visar att hög belastning ökar olycksrisken både för personalen och klienterna. Det gäller allt från vård till kärnkraftverk. Besparingar kan kosta på längre sikt, konstaterar Marianne Törner, forskare vid Sahlgrenska, i det kommande numret av Du&jobbet.

Psykisk ohälsa är nu vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor och näst vanligast bland män. Den varierar med typ av arbete. Störst är risken i s k kontaktyrken som vård och omsorg och i okvalificerat industrijobb. Skillnaderna är stora, exempelvis är det sju gånger så stor risk att drabbas av långvarig sjukskrivning med psykisk diagnos för manliga undersköterskor som för manliga elektriker.

Hur vi har det på jobbet påverkar alltså hur sjuka vi är. Samtidigt vill arbetsplatserna inte gärna kännas vid ohälsa, varken den de alstrar själva eller annan. Och det kanske inte är konstigt när nedskärningar är orden för dagen.

Jag vet många chefer som tänker så här: ”Jag kan inte ta några risker när jag rekryterar, för är någon sjuk för ofta sliter jag ut mig själv och kollegorna, vi får täcka upp. Säkert missar jag talanger, men vad ska jag göra?”.

Frågan är var detta ska sluta. Det påminner om bankerna som inte vill låna ut till folk utan fast anställning, samtidigt som de investerar i företag som anställer o-fast för att det flexibelt.

Trots att psykisk ohälsa är största diagnosen är den fortfarande mer skämmig än typ brutna ben. Enligt kampanjen Hjärnkoll döljer 70 procent döljer mental ohälsa inför omgivningen. Området har också svårt att få forskningsmedel.

Du som argumenterar för bättre arbetsmiljö är alltså viktig på alla sätt! Du&jobbet vill inspirera dig!

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler