Genomskinlig klyscha

Öppenhet
Du vet hur det är. Det är inte alltid så klokt att ta människor på orden. Du frågar hur läget är och de svarar ”bra”, men du ser att det är ganska dåligt.

Eller: Du frågar en vd hur han/hon vill att företaget ska uppfattas och svaret blir att ”för oss är transparens ett nyckelord”.  Nästa dag får du veta att företaget tänker nyanställa/säga upp/köpa en konkurrent eller vadhelst för andra saker som diskuterats på styrelsemötena. När du frågar hur det egentligen var med transparensen – genomskinligheten – tittar vd:n på dig som om du vore dum i huvudet.

Transparens är ett av de konstigaste uttrycken på modet just nu. Alla vet att ordet är till intet förpliktigande. Ett företag som vore transparent på riktigt skulle blotta strupen för konkurrenterna. Intern transparens skulle innebära att vd och styrelse gav fack och anställda trumf på hand i kommande förhandlingar.

Så går det helt enkelt inte till.
I själva verket brukar transparensen koka ner till att alla ska känna till ”visionerna” och ”missionen” och de andra vackra orden. Vad som finns där bakom? Försök inte.