Varför?

Ibland när jag arbetar med arbetsmiljöfrågor så händer det att jag råkar på motstånd till att införa ett säkrare arbetssätt, byte av verktyg eller användning av skyddsutrustning. Att bli ifrågasatt av den som ska betala en ombyggnad eller konstaterar att arbetsmoment tar längre tid kan jag i vissa fall ha förståelse för. Men ibland häpnar jag när arbetstagaren är den största motståndaren. Och när man pratar med kolleger om denna upplevelse så är det inte bara jag som upplever det så här. Hur kan det komma sig?

Ett exempel. Vid arbete med kemikalier visar riskanalys och riskbedömning att skyddsglasögon behöver bäras. Arbetsgivaren erbjuder att köpa in den utrustning som respektive arbetstagare tycker passar dem bäst och som uppfyller skyddskravet. Och ändå så används inte alltid skyddsglasögonen. Om man frågar varför man inte använder den personliga skyddsutrustningen kan svaren bli ”att det tar för lång tid”, ”de fanns inte i närheten” eller ”jag tycker inte att de behövs”. Hur resonerar enskilda personer så när man inte kan förlora något utan bara vara vinnare genom att slippa skador?

Eller när man plockar bort skydd, inte följer instruktioner eller säkerhetsregler för att det tar för lång tid. Att man är lojal så att arbetet går bra och är effektivt är bra men ibland undrar jag hur man tänker när lojaliteten med arbetsgivaren går ut på att riskera sin egen hälsa?

Min personliga erfarenhet är tyvärr att det oftast är större motstånd hos den enskilde medarbetaren än hos arbetsgivaren. Hur kan det ha blivit så?

Lika frågande ställer jag mig till hur man ibland hanterar kemikalier. Vid ett tillfälle när vi kontrollerade kemikalieinnehållet i en servett avsedd för handtvätt så upptäckte vi att den innehöll en kemikalie som man skulle undvika hudkontakt med. Hur tänker man som tillverkare?

Tack för denna vecka. Jag vill passa på att önska er alla lycka till med ert fortsatta arbetsmiljöarbete. Ett arbete som är en ständig process som kräver kunskap, engagemang och tålamod.

Lev säkert
Svenolof Karlsson
www.skresurs.se