Verksamhetens webbplatser:

Arbetsmiljöns risk- och friskfaktorer

Elaine Breske Hirscher
[Bloggprofil]

Elaine Breske Hirscher


Ålder: 42
Bor: Nacka
Yrke och företag: Gruppchef Projektledning, Rejlers Ingenjörer AB,
Brinner för: Jag brinner för ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö - i kombination!

Riskfaktorer är t ex buller, stress, hot och våld mm och friskfaktorer är trivsel, utveckling och arbetstillfredsställelse. Ett exempel på friskfaktor kan vara kan vara en arbetsplats med högt i tak. Med det menar jag att man talar med varandra om med-  och motgångar. Det betyder också att man visar varandra en ömsesidig respekt och hänsyn. Andra framgångsrika friskfaktorer är möjlighet till personlig utveckling och att få en regelbunden feedback på sin arbetsprestation.

Tillbaka till ledarskapets påverkan på arbetsmiljön. Det finns forskning och studier som tydligt visar att ledarskapet har betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hälsa. En studie som gjorts handlar om hur framtidens ledare ser ut i olika europeiska länder och det har visat sig att det som lyfts fram rakt över är personlig och social kompetens. Det handlar mycket om att vara lyhörd, vara intresserad av människor och dess utveckling, att ha en förmåga att entusiasmera medarbetare, att skapa ett positivt arbetsklimat och förmågan till ömsesidig respekt.

Ett positivt arbetsklimat är en framgångsfaktor och det handlar om att skapa förhållanden som arbetsglädje och ett väl fungerande samarbete. Detta ger i sin tur en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö minskar ohälsa, stressreaktioner och sjukfrånvaro. Hur kommer det sig då att det är så svårt att få till detta? Det låter ju så enkelt och självklart…

Jag tror att det handlar oerhört mycket om ledarskap och kommunikation. Hur ser då en ledare ut utifrån målet hälsa, effektivitet och lönsamhet – vilka med stor säkerhet också skapar möjligheter till en god arbetsmiljö? Vad tror ni? Det är morgondagens tema!

Vill du blogga? Maila oss!

  • För att motverka skräppost ber vi dig att fylla i orden som visas i textrutan.

Kommentarer (4)

  1. Så otroligt enkelt och självklart egentligen,men det behöver absolut lyftas fram så att ledare inser det ansvar som följer med ledarskapet. I en positiv miljö med högt till tak blomstrar såväl verksamhet som medarbetare.

  2. Viktigt att få våra chefer att ta sitt personalansvar på allvar. Jag tror ibland inte att de vet hur viktigt det är att se sin personal.
    Behöver inte vara så storstilat men viktigt att veta att chefen ser mig och bryr sig

  3. Att chefen behandlar alla lika och att alla får känna sig behövda är viktigt för den psykosociala arbetsmiljö.

  4. Psykosocial arbetsmiljö hänger inte bara på chefen. Kommunikationen öppnas när organisationen tillåter att medarbetarna får verktyg att uppfylla sina skyldigheter och rättigheter att aktivt medverka i arbetsmiljön. Alla ska ha möjlighet att anmäla störningar, stress, andra risker och vara med i förbättringsarbetet. Hur det här går till i praktiken finns flera verktyg som t.ex. sampilot.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler