Verksamhetens webbplatser:

Ta vara på det svenska sättet att leda!

Ta vara på det svenska sättet att leda!

Nya globala koncept för hur företag och organisationer ska styras krockar med svensk företagskultur. En oroande utveckling, enligt forskare.

I en ny avhandling i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet har Päivi Riestola undersökt hur managementkoncept och nya sätt att leda företag fungerar.

Hon följde vad som hände när ett svenskt företag köptes av en stor europeisk koncern och införde en ny modell för ledning. Studien bygger på intervjuer med ett antal chefer på tre avdelningar i företaget, som skulle anpassa sitt ledarskap till ett managementkoncept kallat ”Högpresterande kultur”.

Avhandlingen visar att om inte styrmodellen passar organisationens identitet och företagskulturen, så kommer införandet av det nya konceptet att misslyckas. De nya sätten att leda krockar med de värderingar som finns. Övervakning, kontroll och detaljstyrning ökar, medan handlingsutrymmet och kreativiteten minskar.

Päivi Riestola tycker det är märkligt och oroväckande att Sverige i så hög grad anammat globala managementmodellerna, som t ex Lean och New Public Management, istället för att ta vara på det framgångsrika svenska ledningssättet, med stor del av inflytande och delaktighet.

– Vi har alltför okritiskt tagit till oss globala managementmodeller. Ofta ger dessa sken av att passa bra i Sverige, med begrepp som handlingsutrymme och delaktighet. Men begreppen har en annan innebörd och modellerna är ofta mycket ledningsorienterade.  Att följa dem alltför nitiskt är ingen väg till framgång, säger hon i ett pressmeddelande.

Päivi Riestola har tillsammans med ett antal chefer och några forskarkollegor startat ett projekt för att ta fram en managementmodell, kallat ”Ledarskapsmodell för chefer i Sverige”, som en motkraft mot de globala koncepten.

Kommentarer (2)

  1. Hej! Viss del av övervakning, kontroll och tillsyn behövs. Hur skulle det annars se ut med ordning och reda och trivsel. Finns det inte det kan man skylla ifrån sig och samhället förlorar på det som kan leda till laglöshet.

  2. Jag håller helt med” Det svenska ledarskapet med medarbetarrespekt och medarbetarmedverkan samt målet att nå konsensus elelr åtminstone en acceptabel kompromiss är överlägsen när det gäller att få en organisation att samarbeta mot gemensamma mål. Efter en lite långsammare start, kör det svenska teamet ikapp och förbi mer toppstyrda organisationer. Jag har sett detta hända i tyska, franska och t o m danskstyrda företag. Utomlands väcker båder IKEAAs och H&Ms ledarskap till en början undran, som senare övergår i beundran.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler