Möten tar halva tiden

Hälften av en chefs arbetstid går åt till möten, om man får tro en undersökning från Danmark.

Enligt den så tillbringar chefer 21 timmar per arbetsvecka på möten av olika slag. Det innebär nästan hälften, 44 procent, av chefernas arbetstid. De flesta möten och samtal (28 procent av arbetstiden) är interna, medan 16 procent av tiden går åt till möten utanför företaget.

Undersökningen är gjord av den danska chefsorganisationen, Lederne. Den bygger på frågor till mer än 3 000 chefer, både i privat och offentlig sektor.

Samma undersökning visar också att chefer ofta blir avbrutna i sitt arbete. Drygt 7 av 10 chefer, eller 73 procent, säger att de i hög eller mycket hög grad råkar ut för avbrott i det dagliga arbetet.