Mjukischefer lyckas bäst

Mjukischefer lyckas bästArbetsplatser med curlingchefer som stöttar och bryr sig om personalen är lönsammare än andra.

Det framgår av studie gjord vid Handelshögskolan i Oslo. Undersökningen är gjord bland 550 anställda vid 75 bensinstationer.

Resultatet är att stöttande chefer inte bara får nöjda anställda, arbetsplatsen blir också mer lönsam. Enligt studien så hade den fjärdedel av bensinstationerna med högst betyg vad gäller ledarskapet ett ekonomiskt resultat som var i genomsnitt 38 procent bättre än i den fjärdedel som hade lägst betyg.

Forskarna har definierat stöttande ledarskap som i hur hög grad personalen upplever att chefen är intresserad av deras bidrag till organisationen, bryr sig om hur de mår och att de har det bra på jobbet. De anställda fick sedan rangordna ett antal påståenden om denna ledarstil i en skala från 1-5.

Studien är gjord av Bård Kuvaas, professor i organisationspsykologi. Han menar att den visar att det är mjuka och tillmötesgående chefer – eller det han kallar curlingchefer – som ger bästa resultatet, bl a i försäljningsstatistik och service till kunderna.