Verksamhetens webbplatser:

Kvinnor är bättre chefer – men oroar sig mer

Kvinnor är bättre chefer  men oroar sig mer

Kvinnor har bättre anlag för att bli chefer än män. Och de bästa cheferna finns i offentlig sektor.

Det visar åtminstone en ny norsk studie från Handelshögskolan i Oslo, där nästan 3 000 chefer undersökts.

Enligt undersökningen har personligheten en stor betydelse för hur bra chef man är. Forskarna har utgått från fem olika kriterier som de anser ger en bild av vår personlighet och kännetecknar ett effektivt ledarskap. Det är sådant som känslomässig stabilitet, öppenhet för nya intryck m m.

Resultatet visar att kvinnliga chefer uppnår högre poäng på fyra av de fem personlighetsdragen. Kvinnorna är därmed tydligare, mer nytänkande, ger bättre stöd och uppfyller uppsatta mål bättre än de manliga cheferna.

Däremot har kvinnliga chefer lägre värden på känslomässig stabilitet, eftersom kvinnor bekymrar sig mer, enligt studien.

Forskarna har även jämfört chefer i offentlig respektive privat sektor. Av studien framgår att ledarna i offentlig sektor rankas högre än chefer i näringslivet vad gäller nytänkande, stöd och måluppfyllelse.

Enligt forskarna Øyvind L. Martinsen och Lars Glasø spelar personligheten större roll i chefsyrken än för övriga anställda.

Kommentarer (4)

  1. Forskarna har tydligen använt det s.k. Big 5-tänkandet, där personligheten anses kunna beskrivas i fem mycket breda dimensioner. Det finns inget som säger att höga resultat i fyra av dem och även i det femte (emotionell instabilitet) skulle vara förutsättningar för ett gott ledarskap. Forskarna utgår från en obevisad tes och anser sig sedan få den bekräftad. Dålig forskning.

  2. Något annat resultat på den här sk forskningen hade inte varit möjligt att publicera. Det hade varit politiskt inkorrekt.
    Tänk om det visat sig att män skulle vara bättre. Vilket ifrågasättande det skule bli på den forskningen.
    Jag har träffat både kompetenta och inkompetenta chefer från båda könen. Det är inte könet som är avgörande om chefen är bra utan helt andra egenskaper.

  3. Jag har läst annan forskning för en tid sedan. Bättre ledare, grupp sett, är extroverta individer som aktivt söker ”utåt”, i omgivningen. Oavsett kön. Även förskning som upptäckte att både män och kvinnor föredrog som chefer manliga röster, där man även såg att kvinnor med grövre röster var mer ”omtyckta” som ledare av båda könen än kvinnor med ”mjuka”, feminina röster. Forskningen hade upprepas med samma resultat. Förskarna ställde sig tveksamma till att många blir chefer utifrån lön och status, t ex. läkare inom vården. Det leder till ”onaturliga ” ledare som passar bättre som ”followers”. Inte bra för organisationen. Sidospår: en forskning visade att båda könen blev mer självständiga och självsäkra när de, som barn, växte upp med en man och inte med en kvinna.

  4. Hej! MIn erfarenhet är precis tvärsom men det är inte relevant i det stora hela.,För mig är en bra chef som förstår verksamheten och inte gör skillnad på folk.Kan säga till uppåt och neråt. Kan driva saker och ting framåt en bra kommunikatör som ser människorna och tar tag i problemen och jobbar inte med flera saker samtidigt. Och som har ordning och reda och ärlig och rejäl.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler