Verksamhetens webbplatser:

Här är yrkena som rest sig mot övergreppen

Nu kommer vittnesmålen om sexuella trakasserier från bransch efter bransch och DO ska göra en större granskning. Här är en sammanställning över alla upprop – så här långt.

#Metoo-kampanjen fortsätter med oförminskad kraft och närmast dagligen kommer nya upprop. Ett relativt stort antal personer har redan tvingat lämna sina uppdrag och tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier och rena övergrepp.

Kraften i uppropen leder nu också till handling bland landets myndigheter. Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska granska ett 40-tal arbetsplatser inom media, juridik och kultur. Regeringen har också bjudit in Arbetsmiljöverket, DO, fackliga centralorganisationer och arbetsgivarorganisationer för att diskutera frågan vidare den 8 december. Kurser om diskrimineringslagen lockar också plötsligt påtagligt fler deltagare.

Har du koll på alla upprop som varit? Du&jobbet går här igenom alla branscher som höjt sin röst mot de sexuella trakasserierna:

#tystnadtagning
703 skådespelare riktar kritik mot både producenter, regissörer och produktionsbolag.

#timeout
2 290 idrottskvinnor i ett upprop mot övergrepp och trakasserier inom idrotten.

#tystiklassen
1 700 elever från grundskolan till gymnasiet vittnar om övergrepp.

#visjungerut
Över 600 kvinnor inom svenska konserthus och operor beskriver en värld där mäns trakasserier viftas bort.

#imaktenskorridorer
1 300 kvinnor inom politiken vittnar om både verbala och fysiska övergrepp och trakasserier.

#medvilkenrätt
Över 4 000 kvinnor inom juridiken berättar om sina erfarenheter av övergrepp och utnyttjanden.

#närmusikentystnar
Nära 2 000 kvinnor inom musikbranschen, som Robyn och Carola Häggqvist, vittnar om en bransch med övergrepp, trakasserier och sexistisk jargong.

#teknisktfel
Över 1 000 kvinnor inom teknikbranschen vittnar om kränkningar och övergrepp.

#ickeförhandlingsbart
1 500 kvinnor inom fackförbundsrörelsen kräver ett slut på sexism och tystnadskultur.

#deadline
Över 4 000 kvinnliga journalister i upprop mot övergrepp och sexism på redaktionerna.

Utöver detta är det liknande upprop, eller att man börjat samla in vittnesmål, på gång inom flera branscher. Det gäller vårdpersonal, restaurangbranschen, socialarbetare, försäkringsbranschen, lärare och psykologer.

Arbetsmiljöverket gör vartannat år en stor arbetsmiljöundersökning med ett stort antal anställda i många branscher. I den senaste undersökningen, som kom 2016, ingår även frågor om sexuella trakasserier. Teknik- och ingenjörsyrken, kontorspersonal och ”servicearbete utan särskild yrkesutbildning” är de yrkesbenämningar där störst andel kvinnor har rapporterat att de varit utsatta för sexuella trakasserier det senaste tolv månaderna.

Du&jobbet kommer i årets sista nummer, som kommer i början på december, att reda ut vilket ansvar arbetsgivarna har för att förebygga och agera kring sexuella trakasserier och övergrepp.

//OSCAR MAGNUSSON

Kommentarer (3)

  1. Jag och kanske fler med mig uppskattar om ni byter ut bilden, i sammanhanget är den fruktansvärt obehaglig för många som har blivit utsatta. Tack.

  2. Håller med föregående talare. Extremt osmakligt med smygsnaskig bild i detta sammanhang. Tag bort nu!

  3. I veckan reste sig även hästsportens kvinnor i uppropet #visparkarbakut.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler