Verksamhetens webbplatser:

Arbetsrättsskolan

I arbetsrättsskolan får du lära dig det viktigaste som chefer måste veta för att klara lagens krav – och för att få ett konstruktivt arbetsklimat.

Arbetsrättsskolan med Stefan Flemström

Arbetsrätt är intressantast av all juridik, tycker advokaten Stefan Flemström, som skrivit Du&jobbets arbetsrättskola. – Det handlar om områden som engagerar människor känslomässigt. Det är spännande och roligt att få människors förtroende.

De vanligaste ärendena som han hanterar gäller uppsägningar. – Här finns ibland en rätt stor okunnighet, hos såväl ledningen som hos de anställda.

Facken tycker jag brukar vara lite bättre pålästa. Det blir mycket känslor. Ledningen kan tycka att de satsat på en anställd och vara besvikna, anställda kan känna sig svikna osv. Ofta slutar det med förlikning och det kan vara bra för båda parter.

Jobbet är väldigt roligt, tycker han. Det är också intressant eftersom flera områden är rättsligt oklara, exempelvis vad som gäller vid verksamhetsövergång.

Annat är svårbedömt, till exempel uppsägning av personliga skäl och vad företag kan ha rätt att säga till om beträffande anställdas privatliv. Har till exempel en person som är anställd av ett amerikanskt företag rätt att på fritiden engagera sig i något som företaget anser är antiamerikanskt?

Är människors höga förväntningar på vad du ska kunna klara upp ett problem?
– Nej, jag brukar vara öppen och försöker ta ner förhoppningarna till realistiska nivåer. Arbetsrättskolan förmedlar baskunskaper som alla chefer bör ha.

– Jag hoppas den ska vara till nytta i vardagen på jobbet!