Verksamhetens webbplatser:

Sidorna för dig som är chef

Vårdarbetsgivarna fick underkänt av verket

Arbetsmiljön för chefer inom vård- och omsorg har stora brister. 99 av 100 inspekterade arbetsställen fick anmärkningar vid Arbetsmiljöverkets stora översyn.

Många vill slippa ansöka med foto

En stor andel bland arbetssökande ser en stor risk att väljas bort på grund av irrelevanta faktorer som utseende, ålder, ursprung och liknande. Det visar en undersökning från ett rekryteringsföretag.

Inflytande räcker inte när kraven är för stora

För mycket att göra och för högt arbetstempo kan inte helt och hållet kompenseras med kontroll över arbetsuppgifterna och socialt stöd, visar en ny studie om utmattningssyndrom. Att se över mängden arbetsuppgifter eller tempot är viktigast för att stoppa risken för utbrändhet.

Utmaning hitta chefer till offentliga sektorn

Färre offentligt anställda vill bli chefer jämfört med anställda inom privata sektorn. Samtidigt är behovet av att rekrytera nya chefer stort. Särskilt svårt är det att tillsätta första linjens chefer.

Bra vanor som goda chefer har

Affärssajten fastcompany har tagit fram en lista över de mest eftertraktade egenskaperna för en chef. I topp ligger god kommunikation och förmåga att lösa konflikter

”Sextimmarsdagen har fungerat fantastiskt”

Sjuktalen var skyhöga. Men sedan Östersundshem införde sextimmarsdag har sjukskrivningarna i princip försvunnit – och produktiviteten har inte blivit lägre.