Verksamhetens webbplatser:

Sidorna för dig som är chef

Forskare: Glöm inte maktperspektivet

Det anses neutralt med managementforskning. Men undersökningar av hur maktförhållanden påverkar arbetslivet ses som partiska. Det är en olycklig utveckling, menar arbetslivsforskaren Åke Sandberg.

Gemenskap skyddar mot utbrändhet

Varför drabbas brandmän sällan av utbrändhet? En stark – och homogen – gemenskap i arbetslaget är en viktig anledning, visar en ny avhandling.

”Låt jobbet betala mer vid sjukdom”

Kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspension är stora. Nu lanserar forskare ett nytt förslag som lägger större ansvar på arbetsgivaren – och förhoppningsvis kan få fler att klara av jobbet till pensionsdagen.

Kommunanställda tyngs av vakanta tjänster

Arbetsmiljön måste bli bättre. Annars riskerar kommuner och landsting att hamna i akut personalbrist. Den larmsignalen kommer från fackförbundet Jusek.

Kassapersonalen syns först när något blir fel

Ofrivillig deltid, övervakande chefer och kunder som inte ens orkar med ett hej. Det är vardagen för många som arbetar i butik. Med boken ”Den bortglömda servicearbetaren” vill Helena Lundberg stärka en förbisedd yrkesgrupp.

Var sjätte jobbar vidare efter 65

Allt fler äldre arbetar vidare högre upp i åldrarna. Pensionerade lärare och sjuksköterskor är på flera håll räddningen för arbetsplatser som inte lyckats rekrytera nya medarbetare.