Fyra slags anställda som inte passar in enligt chefer

Anställda som inte passar in på jobbet kan sorteras in i fyra kategorier, enligt en avhandling som Kristina Sutter-Beime nu fått pris för och där hon studerat chefers uppfattningar. De är: att prestera för dåligt, bryta mot normerna genom att t ex stjäla, ha samarbetsproblem med kollegor och att ses som besvärlig av chefen.

Hejda konflikter tidigt!

Att förebygga konflikter sparar både tid, pengar och lidande. Ta del av organisationspsykologen Patrik Nyströms råd för att skapa ett gott och positivt gruppklimat som inte blir en grogrund för konflikter.