Chef hade inte behörighet avtala om anställningstid

Fem hamnarbetare fick inte tillgodoräkna sig anställningstid i tidigare bolag. Fem anställda hos hamnbolaget Gothenburg Roro Terminal (GRT) varslades 2014 om uppsägning på grund av arbetsbrist. I början av februari 2015 erbjöds de tillsvidareanställningar hos APM. Varslen från GRT hade…

VD frikändes för allvarlig olycka vid trädfällning

En kvinna blev förlamad efter att ha träffats av ett fallande träd. Skogsbolaget dömdes till företagsbot, men VD:n gick fri från ansvar. I samband med trädfällning nära en camping inträffade en allvarlig olycka. Ett träd föll in mot campingen och…

Fick räkna in anställningstid hos tidigare företag

Den som har pågående behovsanställning vid byte av arbetsgivare kan tillgodoräkna sig arbetstid i det tidigare bolaget. Två hamnarbetare hos företaget Logent i Göteborg sades upp på grund av arbetsbrist 2017. Hamnarbetareförbundet menade att de borde ha fått tillgodoräkna sig…

Byggnadsarbetare utan utbildning fick för låg lön

Lokala löneöverenskommelser gällde även för inte yrkesutbildade. Två företag tecknade hängavtal med Byggnadsarbetareförbundet. I samband med detta träffades löneöverenskommelser. Dessa slog fast att timlönen för yrkesarbetare skulle vara 175 kr/tim. Några av företagens anställda var dock inte yrkesarbetare. Parterna var…

Fel att avskeda generaldirektör

Transportstyrelsens f d generaldirektör avskedades från Regeringskansliet för att grovt ha åsidosatt sina åligganden. Men det fanns förmildrande omständigheter, anser AD som ogiltigförklarar avskedet. Det var fel av Staten att avskeda Maria Ågren från hennes tjänst som generaldirektör i regeringskansliet….

SVENSKT NÄRINGSLIV VILL REFORMERA ANSTÄLLNINGSSKYDDET

KRAV Svenskt Näringsliv kräver nu återigen en genomgripande reform av lagen om anställningsskydd. Den modell som förespråkas innebär bl a: Arbetsgivarna ska få ökade möjlighet att bemanna utifrån företagens verksamhet och vardag. Företagen ska få bättre incitament för att investera…

DO GRANSKAR HOTELL OCH RESTAURANG

DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder nu en tillsynskampanj inriktad på hotell- och restaurangbranschen. Kampanjen ingår i ett skandinaviskt projekt, som ägs av norska Likestillings- och diskrimineringsombudet. DO vill säkerställa att hotell och restauranger har rutiner och riktlinjer på plats för att…

LÖNEBIDRAGEN HÖJS

BESLUT Regeringen har beslutat att höja takbeloppen för lönebidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare. Högsta möjliga bidragsgrundade lönekostnad blir fr o m 1 april 19 100 kr/mån, en höjning med 800 kr/mån. Genom lönebidrag kan arbetsgivare få en del…

ANSTÄLLNINGSSKYDDET FÖRLÄNGS FÖR ÄLDRE

REMISS Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att arbetstagare ska ha rätt att kvarstå i anställning tills de fyllt 69 år. Först då blir det möjligt för arbetsgivaren att säga upp den anställde utan saklig grund. Även övriga tillämpliga regler i…

Visselblåsare får ökat skydd inom EU

Visselblåsardirektivet förbjuder repressalier mot dem som rapporterar om brott mot EU:s lagstiftning. EU:s medlemsstater och Europaparlamentet har nu kommit överens om ett direktiv som ska skydda dem som larmar om brott mot EU:s lagstiftning. De nya reglerna kallas för visselblåsardirektivet,…