Handläggare försökte inte bluffa om examen

Det fanns skäl för examenshandläggaren att tro att hon uppfyllde kraven för en egen examen. En examenshandläggare vid Göteborgs universitet ansågs ha begått flera fel i tjänsten. Hon skulle bl a ha försökt att med vilseledande uppgifter få betald ledighet…

Inga extra pengar till uppsagda från Stampen

Arbetstagarna fick inte ut hela sina avgångsvederlag. Företagets ackordsuppgörelse omfattade även dem. Sju arbetstagare hos tre dotterbolag till medieföretaget Stampen träffade 2016 överenskommelser med arbetsgivaren om att deras anställningar skulle upphöra men att de skulle få avgångsvederlag. I samband med…

Arbetsvägran ledde till uppsägning

En assistent vid ett HVB-hem vägrade att sköta vissa sysslor och att ta order av sin arbetsledare. Det fanns saklig grund för uppsägning, men inte för avsked. Den 15 juli 2015 avskedades ungdomsassistenten SHT från ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn…

PAPPERS HOPPAR AV FÖRHANDLINGAR OM TURORDNINGSREGLERNA

LAS Det pågår förhandlingar mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om förändringar av anställningsskyddet och kompetensutveckling för de anställda (se sid 49). Nu hoppar Pappersindustriarbetareförbundet av förhandlingarna. Pappers nu avlidne ordförande Mats Jutterström förklarade beslutet i sin sista krönika i…

ARBETSMILJÖVERKET INFÖR NYA REGLER FÖR MEDICINSKA KONTROLLER

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) revideras nu i flera avseenden. Några exempel: Medicinska kontroller införs vid handintensivt arbete. Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs. Beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska…

DO FÖLJER UPP TILLSYN AV KOMMUNER OCH LANDSTING

DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde 2017-2018 en större tillsyn av landets samtliga kommuner och landsting. Då uppdagades stora brister i arbetet för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatserna. Den överlägset vanligaste bristen var att det saknades rutiner för…

Utredare vill ha mildare regler i rehabprocessen

Det föreslås bli lättare att slippa prövas mot andra arbeten än hos den egna arbetsgivaren. Regeringens särskilde utredare Claes Jansson har lämnat ett delbetänkande i utredningen om regelverket kring sjukförsäkringen. Han föreslår bl a en mindre sträng bedömning av när…

Regeringen föreslår regler om begränsad strejkrätt

Det blir inte längre tillåtet att strejka för att påverka rättstvister. Stridsåtgärder måste handla om att få kollektivavtal. Som väntat föreslår nu regeringen att strejkrätten ska begränsas. Enligt propositionen ska de nya reglerna gälla redan från den 1 augusti. Enligt…

Nu ska det bli lättare att säga upp anställda

LAS Nu ska anställningsskyddet utredas. Regeringen slår fast att det ska bli fler undantag från turordningsreglerna. Principen om Sist in-Först ut kommer att luckras upp ytterligare. Alla visste att utredningen om anställningsskyddslagen (las) skulle komma. Alla visste att regeringen skulle…