Uppsagd borde ha fått chans till omplacering

En bagare sades upp utan att hotellanläggningen fullgjorde sin omplaceringsskyldighet. Företaget ska betala skadestånd. En bagare på en hotellanläggning sades upp på grund av arbetsbrist. Han hävdade att det var frågan om fingerad arbetsbrist. Företaget ska ha fått reda på…

Lettiskt företag betalade för låga löner

Det lettiska byggföretaget bröt mot kollektivavtalet på flera punkter. Lönen var för låg och arbetstiden för lång. Ett lettiskt företag som tecknat hängavtal med Byggnads utförde under 2016 arbeten som underentreprenör på ett bygge i Linköping. Efter granskning av lönelistor…

Taxiförare kunde behålla del av lönen kontant

En taxiförare kunde inte visa att företaget var skyldig honom 450 000 kronor i lön. Han fick dock ut en del av beloppet. Tvist uppkom mellan en taxiförare och ett numera konkursat taxibolag. Föraren menade att han under flera år…

Uppsagd för dålig kommunikation

Det är viktigt att den som arbetar på distans följer rutiner om kommunikation med arbetsgivaren. Det gjorde inte en besiktningstekniker, enligt AD. Anticimex hade rätt att säga upp en besiktningstekniker som inte rättat sig efter direktiv om hur han skulle…

EUROPAPARLAMENTET VILL HEJDA KONSTGJORDA FÖRETAGS FLYTTAR

EU Europaparlamentet har med stor majoritet krävt förändringar i det föreslagna direktivet om hur bolag får flytta sina administrativa säten. Enligt EU-kommissionens förslag ska det bli lättare att genomföra en flytt till ett annat land, även om företaget inte bedriver…

TÅGVÄRDAR FÅR INTE SKADESTÅND

TVIST Förra året slog Arbetsdomstolen fast att två tågvärdar hade rätt till OB-ersättning även för väntetid i samband med tågbyten (AD nr 59/18, se Du&jobbet 5/18). Tågvärdarna fick retroaktiv OB-ersättning och skadestånd. Fackförbundet Seko kräver att alla 300 tågvärdar som…

NY GUIDE FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER

DO Bestämmelserna om att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering skärptes 2017. Undersökningar har dock visat att de flesta arbetsgivare har dåliga kunskaper om vad reglerna innebär. Diskrimineringsombudsmannen (DO) lanserar nu en kostnadsfri digital guide som ska ge arbetsgivarna…

SAMMA REGLER FÖR ALLT SPRÄNGARBETE SKA NU GÄLLA

AFS Arbetsmiljöverket har beslutat om förändringar av reglerna för sprängarbete. De nya föreskrifterna (AFS 2019:2) ska börja gälla från den 1 januari 2020. Tidigare har föreskrifterna innehållit undantag för produkter som innehåller krut istället för traditionella sprängämnen. Det har lett…

Kollektivavtal krävs inte för etableringsjobben

Regeringen ger klartecken för etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa. Kollektivavtal ska inte krävas. I mars 2018 kom regeringen och arbetsmarknadens parter överens om införandet av så kallade etableringsjobb. Efter överenskommelsen mellan regeringen, L och C står det…

Flera fackföreningar kritiska mot begränsad strejkrätt

Flera avdelningar inom LO-förbunden vänder sig emot regeringens förslag om begränsad strejkrätt. Hamnarbetarförbundet varnar för att arbetsgivarna får mer makt. Regeringens förslag om att stridsåtgärder bara ska tillåtas när syftet är att få ett kollektivavtal (se Du&jobbet 6-7/18) kritiseras av…