Ingen livränta för hjärnskada

En kvinna drabbades efter en trafikolycka av smärtor och besvär som påverkade hennes kognitiva förmåga. Den behandlande specialisten ansåg att hon drabbats av en hjärnskada som orsakats av kollisionen. Kammarrätten fäster dock vikt vid att kvinnan även före olyckan sökt…

Rederi ska betala extra

Efter förhandlingar med SEKO om felaktiga löneutbetalningar gick Rederi Wermdö i maj 2012 med på att betala ut sammanlagt 360 000 kronor till de anställda. Oenighet uppkom emellertid om ifall lösningen omfattade även junilönen, samt huruvida rederiet fick dra av…

Psykiska besvär gav inte sjukersättning

En man ansökte om sjukersättning och åberopade både fysiska och psykiska besvär. Han har en dålig fot och personlighetsstörningar. En försäkringsmedicinsk utredning visade att det saknades rehabiliteringspotential till såväl vanliga som anpassade arbeten. Kammarrätten menar dock att fotskadan inte hindrar…

Återkallelse av plats inom jobb och utvecklingsgarantin prövas

En man misskötte sig på flera anvisade arbetsplatser. Till sist återkallade Arbetsförmedlingen hans anvisning enligt jobb- och utvecklingsgarantin. Mannen hade fått diagnosen Aspergers syndrom och menade att detta funktionshinder förklarade hans beteende. Han överklagade därför, men fick inget gehör hos…

Gravid som nekades jobb blev inte diskriminerad

Blev en kvinna nekad jobb för att hon var gravid. Ord stod mot ord, och AD finner att diskriminering inte kan styrkas. En kvinna erbjöds anställning som säljare hos ett företag som säljer badrumsinredning. Arbetet skulle kräva att hon var…

Ingen diskriminering när bussförare fick sluta

En bussförare som drabbats av hjärninfarkt blev efter rehabilitering och arbetsträning uppsagd. AD anser att företaget inte behövde anpassa arbetet ytterligare. En bussförare i Linköping drabbades av hjärninfarkt 2008. Efter sjukskrivning och rehabilitering fick han 2010 tillbaka busskörkortet och började…

Sjuksköterska fick behålla legitimation trots missbruk

Sjuksköterskan hade missbrukat lång tid, och flera gånger stulit läkemedel. Eftersom hennes situation nu bedöms vara stabil får hon behålla legitimationen. En sjuksköterska med svåra missbruksproblem stal flera gånger läkemedel från sina arbetsgivare. Hon har även varit påverkad under arbetstid….

Församlingen provocerade inte fram uppsägning

Efter flera timmars möte skrev kyrkoherden på ett avtal om att lämna sin tjänst. AD kommer fram till att avtalet är giltigt. I augusti 2010 kallades en kyrkoherde i Bräcke till möte med församlingen. Mötet inleddes vid 19-tiden. Församlingens representanter…

Munksjö friades för dödsolycka

Munksjö Paper i Billingsfors bar inte ansvar för dödsolyckan för två år sedan då en anställd trampade igenom ett rostigt silotak. Det slår tingsrätten i Vänersborg fast. Men domen kommer att överklagas. Den 31 augusti 2011 omkom en operatör på…

Bärplockare väntar på rättegång

Tidigare i höst återvände 300 thailändska bärplockare hem från Umeå, sedan de fått löfte om att en rättsprocess skulle inledas i hemlandet. Men rättegången dröjer, berättar arbetet.se. Bärplockarna får hjälp av thailändska arbetsmarknadsdepartementet, men landets arbetsdomstol ansåg att fallet var…