Djurgården kunde inte bryta spelares kontrakt

Hockeyspelarens kontrakt upphörde inte att gälla bara för att laget åkte ur elitserien. Den 1 oktober anställdes Marcus Nilson som ishockeyspelare hos Djurgården. Kontraktstiden gällde fram till den 30 april 2014. När det våren 2012 började stå klart att Djurgården…

Assistansbyte var inte verksamhetsövergång

Malmö stad tog över assistans från ett bolag. Arbetsdomstolen kommer fram till att det inte innebar övergång av verksamhet i lagens mening. I juli 2010 tog Malmö stad över assistansen åt en brukare från ett bolag där det rådde missförhållanden….

Straffad vakt behåller sitt förordnande

En ordningsvakt mister inte sitt förordnande trots att han förekommer flera gånger i belastningsregistret. Förseelserna var inte tillräckligt allvarliga. Polisen återkallade förordnandet för en ordningsvakt på grund av fem trafikförseelser under mindre än ett år. Han hade även tidigare trafikförseelser…

Yrkesintroduktion för unga ska utvärderas

Statens nyligen införda stöd till yrkesintroduktionsanställningar ska utvärderas. Detta stöd kom till efter regeringens trepartssamtal med arbetsmarknadens parter och riktar sig till arbetsgivare som anställer ungdomar under 25 år. Statskontoret ska på basis av andra myndigheters granskningar utvärdera om stödet…

Förare får övervakas

Datainspektionen har beslutat att företag får an-vända GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler utan godkännande från förarna. Detta sker genom apparatur som kopplas in i fordonen och sedan automatiskt registrerar samtliga körningar, även privata. Det är emellertid inte tillåtet att…

Nyanlända förlorar ersättning om arbete avvisas

I en lagrådsremiss föreslår regeringen sanktioner mot nyanlända invandrare som utan godtagbara skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete. Under förutsättning att den nyanlända har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan, ska hen i detta fall förlora sin…

Byggnads vill öka huvudentreprenörernas ansvar

Byggnads säger upp gällande avtal, och kräver att huvudentreprenören tar ansvar för hur underentreprenörerna sköter sig. Förra året tillsatte Byggnads och Sveriges Byggindustrier en gemensam arbetsgrupp för att utreda hur huvudentreprenören ska kunna ta ett större ansvar för att underentreprenörer…

Bred översyn av Arbetsförmedlingens uppdrag

En utredare ska analysera Arbetsförmedlingens förutsättningar att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Regeringen har förordnat Agneta Dreber att som särskild utredare göra en bred analys av Arbetsförmedlingens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Utredaren ska bl a: Analysera Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet i…