Tipsen när unga kommer för att sommarjobba

UNG– Sommarjobbet är så viktigt. Det ger första raden i CV:et och första kontakten med arbetslivet för många. Det säger Lars Landelius, verksamhetschef på Södermalms stadsdelsförvaltning, arbetsmarknadsinsatser. Lars Landelius har träffat tusentals jobbs ugna ungdomar genom åren. Han har jobbat…

6 TIPS TILL FERIEJOBBARE

Sprid god stämning, försök hitta behov du kan fylla och var tydlig med att du vill vara kvar. Det är några råd från Ellinor Wassberg, Arbetsförmedlingen direkt. 1. Satsa på att lära känna dina kolleger. Att arbetskamraterna har en relation…

Nätmobbning – Så sätter ni stopp på jobbet

ARBETSKLIMAT Nätmobbning skiljer sig en del från vanlig mobbning på jobbet: Den sprids snabbt till många, kan vara anonym och bli mer aggressiv, och underordnade kan ge igen. – Till skillnad från vanlig mobbning är det många fler som ser…

108 000 miljonärer flyttar

Det är inte bara fattiga människor som migrerar. Många rika letar efter ännu större inkomster, bättre affärsmöjligheter och lägre skatter. I AfrAsia Banks rapport Global Wealth Migration Review 2019 kartläggs dollarmiljonärernas migrationsmönster. 2018 flyttade 108 000 miljonärer till andra länder….

Fler arbetskraftsinvandrare i Sverige med liberala regler

2008 liberaliserades de svenska reglerna för arbetskraftsinvandring. Sedan dess har de som fått arbetstillstånd i Sverige blivit fler. Ökningen har dock inte varit dramatiskt. 2018 beviljades 20 800 arbetstillstånd. Av dessa gick drygt 5 000 till thailändare, främst bärplockare. Medborgare…

Många oroliga för utflyttning

Det USA -baserade opinionsinstitutet Pew Research Center undersökte i december 2018 medborgarnas inställning till migration i 27 länder. I många länder är det nu en majoritet som vill att invandringen ska begränsas. 52 procent av svenskarna, 58 procent av tyskarna…

Så flyttar migranterna

MIGRATION Allt fler människor världen över flyttar till andra länder för att arbeta. Villkoren är ofta hårda, men inkomsterna ändå större än vad de hade tjänat i hemlandet. Vilka blir konsekvenserna? Förespråkare tror att migrationen leder till global utjämning. Kritiker…

Nu tar Östersund tåget: Så minskade kommunens klimatpåverkan

TJÄNSTERESOR Östersunds kommun och Region Jämtland bestämde sig för att försöka styra över tjänsteresorna från flyg till tåg. Avgifter lades på flygandet, och pengarna används till klimatinvesteringar. Åtgärderna har fått effekt. Går det verkligen för en Norrlandskommun att få personalen…

Skyddsutrustning – så lyder reglerna

Skyddsglasögon och visir räknas som personlig skyddsutrustning. De grundläggande reglerna för när och hur skydd ska användas finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3). Här slås det inledningsvis fast att arbetsgivaren, utan kostnad för arbetstagaren, ska…

Tema Personligt skydd: Skydda synen!

ÖGONSKYDD I många yrken behövs skyddsglasögon, och ibland visir. Det gäller allt från svetsare till laboratorieassistenter. Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning av arbetet, och i samråd med arbetstagarna införskaffa ändamålsenliga ögonskydd när det krävs. Ögat är känsligt. Ett…