Hälsa Lev gott 3-19

Bra kondis 25 hjälper inte God kondition gör dig inte mindre påverkad av akut psykosocial stress. Det visar en ny avhandling. När friska utsätts för akut psykosocial stress tycks inte konditionen spela någon roll för hur kroppen reagerar, dvs hur…

Recensioner Utvald läsning 3-19

Tips om hur konflikter kan förebyggas på jobbet Att bygga en robust samarbetskultur Helén Carlson, Thomas Jordan, Anette Olheim Gleerups Användbar:     ★ ★ ★ ★ ★ Inspirerande: ★ ★ ★ ★ ★ Lättläst:            ★ ★ ★ ★ ★ Tillsammans har…

Opinion 3-19, Förebygg bränder aktivt

Många arbetsplatser satsar mycket på tekniskt brandskydd för att kunna hantera konsekvenserna av en brand. Men allt färre arbetar aktivt med att förebygga, skriver John Aunapuu och Jakob Sandlund, Brandskyddsföreningen. Företag och organisationer borde lägga mer fokus på det förebyggande…

Arbetarna skulle inte tänka

TAYLORISM Arbetarna skulle inte tänka själva, utan bara arbeta enligt de riktlinjer som ingenjörer och arbetsledare lade upp. Så kunde effektiviteten öka. Detta var Frederick Taylors budskap. Hans idéer fick stort genomslag, och nu finns en bok på svenska om…

INGEN ERSÄTTNING FÖR TANDSKADA UNDER FRISKVÅRDSTIMME

DOM En skatterevisor skadade en tand när han spelade ishockey under en betald friskvårdstimme. Han sökte ersättning från arbetsskadeförsäkringen, med hänvisning till att skadan inträffade under arbetstid. I en sammanvägd bedömning avslår kammarrätten nu mannens begäran. Skador under friskvård kan…

FÖRETAGSBOT FÖR ARBETSOLYCKA

DOM En anställd på ett snickeri fastnade i en maskin när han skulle justera en maskindel och tvingades amputera armen. Hovrätten dömer nu företaget att betala en företagsbot på 400 000 kronor. Maskinen skulle ha riskbedömts och nödvändiga skyddsanordningar satts…

ITALIEN TROTSAR DANSK DOMSTOL

EU 2017 dömde danska Arbejdsretten ett italienskt företag att betala 14 miljoner kronor till fackförbundet 3F. Företaget hade tecknat kollektivavtal, men ändå betalat för låg lön till utstationerade arbetstagare. Nu vägrar en domstol i Siracusa på Sicilien att erkänna den…

Alla ska ha rätt till ledigt på långfredagen

I Österrike är det bara medlemmar i vissa kristna kyrkor som får betald ledighet på långfredagen. Diskriminering, säger EU-domstolen. En arbetstagare i Österrike stämde sin arbetsgivare för att han inte fick helgtillägg på långfredagen. Anledningen var att han inte tillhörde…

Byggnads slipper skadestånd för ifrågasatt blockad

Facket handlade i strid med Europakonventionen, men agerandet var inte så otillbörligt att skadestånd ska utdömas. 2006 inledde Byggnads en blockad mot företaget HGS i syfte att få till stånd ett kollektivavtal. Företaget vägrade dock att betala de granskningsavgifter som…