VIBRATIONSSKADOR SKA INSPEKTERAS

AV Arbetsmiljöverket har under 2018 genomfört 350 inspektioner med fokus på hur arbetsgivarna förebygger vibrationsskador. Den typen av skador har blivit allt vanligare bland dem som arbetar med handhållna maskiner. Krav har ställts på 8 av 10 besökta arbetsgivare. Sammanlagt handlar det om cirka 850 olika krav. Det har framförallt handlat om bristande riskbedömning. Informationen till de anställda om hur länge de kan arbeta med vibrerande verktyg brister också ofta. Kampanjen utökas nu. 1000 inspektioner ska genomföras varje år t o m år 2020.