VAR FJÄRDE UTRIKES FÖDD KVINNA SAKNAR ARBETE OCH SÖKER INGET

ARBETSMARKNAD Mer än var fjärde (27 procent) utrikesfödd kvinna i ålder 20-64 år står utanför arbetskraften och söker inte jobb, visar en kunskapssammanställning från myndigheten Statskontoret. Det är en avsevärt högre andel jämfört med både utrikes födda män (17 procent) och kvinnor som är födda i landet (16 procent). Anledningarna är flera, enligt myndigheten. En är att svensk arbetsmarknad kräver förhållandevis goda språkkunskaper, vilket stänger ute många. Dålig hälsa, låg utbildning och traditionella familjevärderingar där kvinnan förväntas ta större ansvar för hem och barn spelar också stor roll. Myndigheten pekar ut fler lågkvalificerade jobb som en väg framåt, fler subventionerade anställningar en annan.