Tog bort skyddsgaller – dömd för arbetsmiljöbrott

Företagets företrädare borde ha varit medveten om riskerna med att avlägsna ett skyddsgaller från en sandningsmaskin.

En arbetare som sandade vägar skadades svårt då han skulle sparka loss en isklump från sandvagnen. Motorn och hydrauliken var igång och arbetstagarens vänstra ben fastnade mellan valsarna. Han tvingades att amputera benet.

Företagets ansvarige företrädare åtalades för arbetsmiljöbrott. Han hade avlägsnat ett säkerhetsgaller från sandvagnen för att förbättra vagnens funktion, vilket kom att göra olyckan möjlig.

Tingsrätten finner att borttagandet av gallret varit oaktsamt och klandervärt. Företrädaren har inte heller gjort någon riskbedömning av åtgärden, eller utbildat arbetstagarna i hur olyckor ska undvikas. Det föreligger enligt rätten ett klart orsakssammanhang mellan olyckan och att skyddsgallret tagits bort. Företagets företrädare döms till dagsböter för arbetsmiljöbrott. (Sundsvalls tingsrätt B 395-18)

Jonas Fogelqvist