TINNITUS VAR ARBETSSKADA

DOM Under ett möte utsattes en kvinna för starkt ljud då signaler från en hörapparat fångades upp av mikrofon och högtalare. Hon har sedan dess haft tinnitus och drabbats av ljudöverkänslighet och nedsatt taluppfattningsförmåga. Försäkringskassan ville inte godkänna besvären som arbetsskada. Men kammarrätten ger henne nu rätt till livränta. Övervägande skäl talar för att det finns ett samband mellan hennes tillstånd och det hörseltrauma hon utsattes för i arbetet. (Kammarrätten i Jönköping 1822-16)