TCO VILL STOPPA FÖRESKRIFT

AFS Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om arbetsanpassning innebär stora försämringar jämfört med dagens regelverk. Det anser TCO, som vill att förslaget ska dras tillbaka. Man vänder sig bl a mot att föreskrifterna inte innehåller några skrivningar om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering, varför det blir oklart om förslaget kan användas för att ställa krav på arbetsgivaren. Tidigare regler om arbetsgivarens ansvar för att samverkan sker med skyddsombud har tagits bort, och det har införts begränsningar i anpassningsansvaret. Förslagen har mött samlat motstånd från de fackliga centralorganisationerna.