SSAB döms för grovt arbetsmiljöbrott

Företaget åtgärdade inte olycksrisker som påtalats i flera besiktningsprotokoll.

Den 27 april 2016 avled en arbetare på SSAB i Luleå när han klämdes fast mellan en travers och en serviceplattform. Olyckan skedde i samband med servicekontroll av traversen.

Luleå tingsrätt finner nu att SSAB bär ansvaret för olyckan. I tio olika besiktningsintyg hade klämrisken påtalats. Det hade ställts krav på att serviceplattformen, som satt på en vägg, helt enkelt skulle demonteras. SSAB hade dock inte åtgärdat riskerna. Tingsrätten slår fast att en riskbedömning sannolikt hade resulterat i flera åtgärder. Serviceplattformen skulle ha tagits bort. Och det borde ha klargjorts var en besiktningsman kunde stå säkert i samband med servicekontroll.

Om en sådan riskbedömning hade gjorts skulle med största sannolikhet olyckan inte ha skett, slår domstolen fast. I och med att SSAB i tio års tid underlåtit att reagera på besiktningsprotokoll handlar det om ett medvetet risktagande och tingsrätten bedömer därför brottet som grovt. SSAB döms att betala tre miljoner kronor i företagsbot. (Luleå tingsrätt B 1724-17)

Jonas Fogelqvist