SMÅ INKOMSTER EFTER AVSLAG PÅ SJUKPENNING

LÖN En rapport från Försäkringskassan visar att lönen sjunker kraftigt för den som fått avslag på sin sjukpenning. Ett år efter att sjukpenningen upphört arbetar de flesta, men inkomsten har i regel sjunkit drastiskt. Låginkomsttagare drabbas värst. Lönen före sjukskrivningen låg i snitt på 150 000 kronor om året. Två år efter avslaget hade den sjunkit till 25 000 kronor. Äldre och kvinnor är överrepresenterade inom denna grupp. Robert Sjunnebo från LO-TCO Rättsskydd säger till Ekot att statistiken rimligen visar att de flesta helt enkelt är för sjuka för att jobba, och att de borde ha fått sjukpenning.