SLAPP BETA LA KOSTNADER FÖR KURS

DOM En helikoptertekniker gick en betald utbildning i Frankrike för att bli certifierad tekniker av en viss helikoptertyp. Företaget menade att teknikern muntligt förbundit sig att stanna kvar i fem år som kompensation, och att han annars skulle betala en del av vad kursen kostade. Teknikern slutade fem månader efter utbildningen, och företaget krävde återbetalning. AD finner dock inte att något giltigt avtal om återbetalningsskyldighet träffats. Det går inte att visa att parterna enats om villkoren, och något skriftligt avtal tecknades aldrig. Därför avslås företagets krav. (AD nr 77/18)