SAS FICK HYRA PLAN VID TRAFIKSTÖRNING UTAN FÖRHANDLING

DOM Under knappt tre veckor 2016 hyrde SAS in flygplan med besättning från flygbolaget DAT . Man förhandlade inte med Svensk Pilotförening, utan har hävdat att inhyrningen omfattades av det undantag från förhandlingsskyldigheten som gäller vid plötsliga trafikstörningar. Svensk Pilotförening hävdade att inhyrningar som är längre än fem dagar enligt praxis inte är undantagna från förhandlingsskyldigheten. Därför stämde man SAS för brott mot mbl och kollektivavtalet. AD finner dock inga belägg för att någon femdagarsregel gäller. Någon gemensam partsavsikt kan inte spåras. Pilotföreningens yrkanden avslås. (AD nr 3/19)