SÄMRE FÖR ARBETAR KVINNOR

STUDIE Utvecklingen inom arbetsmiljö går åt fel håll på flera områden och kvinnor i arbetaryrken drabbas i hög grad, enligt en LO-rapport om utvecklingen 1991 till 2015. De är särskilt utsatta för stress. Egenkontrollen över arbetet har minskat. Nästan hälften är för det mesta aldrig med och beslutar om upplägget av arbetet. När det gäller hudkontakt med rengörings- eller desinfektionsmedel är trenden mycket negativ, framför allt i offentlig sektor. Utvecklingen av tunga lyft har blivit bättre för alla, utom för kvinnor i industrin. I rapporten rekommenderas bl a att skyddsombuden och de regionala skyddsombuden roll stärks och att alla anställda får tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård.