Recensioner – Utvald läsning

JÄMFÖR MED DRÖMCHEFEN
OCH FINN SÄTT ATT FÖRBÄTTRA
Drömchef eller stressmakare
Maria Gerlofson
Liber

Användbar:     ★ ★ ★ ★
Inspirerande: ★ ★ ★ ★ ★
Lättläst:           ★ ★ ★ ★

Med undertiteln ”9 vägar till ett hållbart ledarskap” är detta en bok om elementa i hur chefer bör agera. De nio vägarna leder naturligtvis in i och ut ur varandra på intrikata sätt, så tro inte att talet nio är viktigt. Ett annat sätt att redovisa hur chefer i föredömligt skötta företag löser sina uppgifter skulle ge något annat antal.

Författaren placerar vanliga, verkliga chefer någonstans mellan en ”drömchef ” – en i alla lägen lugn, säker, målinriktad, förstående och utvilad chef och motsatsen ”stressmakare” – en chef utan förmåga att styra och som ändå försöker, med kaos, stress och dålig hushållning med resurser, inklusive människors hälsa, som följd. Den chef som vill kan dock träna på de egenskaper som drömchefen besitter och röra sig mot idealet. Första steget är att bli varse sitt avstånd till dröm- respektive mardrömschefen, att våga bedöma sig i ljuset av vad forskning och erfarenhet säger om gott chefsskap. Det mesta av detta återges i boken. Som läsare får man dock beväpna sig med ett visst tålamod mot pekpinnar och en stundtals beskäftig ton. Den chef som dock gör så, läser de nio avsnitten och jämför sitt agerande med hur en drömchef gör, får en hel del hjälp att placera sig på skalan. Avsnitten kan läsas var för sig och innehåller tips och råd – inte alltid självklara – om sätt att bättra sig. Att inte gå in på personlighet, utan strikt hålla sig till en persons handlingar och beteenden när de strider mot mål eller regler för verksamheten, är ett sådant råd. Utmed bokens nio vägar presenteras vad som är samsyn inom managementkonsten på senare tid: tydliga mål för och förväntningar på enheter och individer, med hänsyn till befintliga resurser, klarhet kring vad som måste göras och vad som kan stå över, kommunikation som inte kan missförstås, ärlig feedback, tid för reflektion över arbetssätt och annat, sociala processer i allsidigt sammansatta arbetslag, konflikthantering, chefen som förebild, också i att våga visa svaghet, och chefens behov av stöd.

De i chefsböcker vanliga bristerna vidlåder också denna bok: något kunde ha sagts om hur chefen bäst samagerar med facket, till exempel i utvecklingsprojekt, något också om chefens ansvar för arbetsmiljön i vid mening, plus vad enskilda chefer inte kan göra något åt.

Jan Enqvist

TIPSET
Norrland som kul serie

Har du dålig koll på Norrland och gillar samtidigt serier? Läs då Mats Jonsson seriealbum ”Nya Norrland”, en bladvändare som med närmast akademisk nit berättar historien om den röda sågverksbygden Ådalen. Jonsson utgår från sin uppväxts Bollstabruk, ett samhälle som peakade på 1970-talet, men som i dag är en plats med ett gigantiskt sågverk och igenbommade butikslokaler. Mats Jonsson plågas av att ha svikit sin uppväxtort och likt så många andra flytt till storstaden. Och genom de många, och tättskrivna, sidorna blir man ibland lite trött på ältandet över det hippa livet i de nuvarande hemkvarteren runt Telefonplan i Stockholm. Samtidigt är det ibland ytterst roligt, som den lätt absurda scenen när Stockholmsgrannen står och kapar ved utanför sin femmiljoners-lägenhet. Först och främst är dock ”Nya Norrland” en lärobok – och en sorgesång – över det Inlandsnorrland som med något enstaka undantag idag är en stor råvaruleverantör. Mats Jonsson förklarar hur pengarna från sågverket i Bollstabruk flyr orten, liksom pengarna från Norrlands övriga råvaror också söker sig söderut. Och han gör det med den skicklige serietecknarens osvikliga skärpa för detaljer.
Oscar Magnusson