Recensioner utvald läsning 2-19

Hantera vardagens
triangeldramer


Konsten att vara vuxen
Sverker Wadstein
Fantasi & Fakta
Användbar:     ★ ★ ★ ★
Inspirerande: ★ ★ ★ ★
Lättläst:            ★ ★ ★ ★

När vardagen fungerar fint och friktionsfritt, i familjen, på jobbet, mellan grannar, i föreningslivet och så vidare, då tänker vi sällan på hur vi egentligen agerar och om vi borde bete oss på något annat sätt. Det är när konflikter bryter in, eller hot tornar upp sig, som rutinerna inte räcker. Den här boken tar upp de två motsatta sätten att reagera då: det oreflekterade, impulsiva sättet och det övertänkta, mogna.

Men också hur sätten får helt olika följder, och hur en människa kan tillvinna sig mod att handla vuxet. Författaren har en enkel teori om de mer eller mindre tillspetsade situationer som avbryter människors lugna vardag. Och spinner vidare, kanske trappas upp, om de inblandade låter sig fångas av situationen.

Han använder konventionen att stava ord för begrepp i en teori med stor begynnelsebokstav. En nedlåtenhet, schism eller konflikt är i detta språkbruk ett Drama med tre roller: ett Offer – den som utsatts för en oförrätt av en Förövare – och en Räddare, som tar sig an Offret och på så sätt medverkar till att Dramat fortsätter med en ny vändning.

Ett exempel ur boken (s 25): ”Mannen som ständigt upplever en lojalitetskonflikt mellan sin mamma och sin egen partner och familj. Han försöker vara båda till lags. Säger aldrig emot sin mamma när han är med henne och håller med sin partner när han är med familjen. Han anstränger sig för att vara en Räddare, men blir utsedd till Förövare av både sin mamma och sin partner.

Och själv känner han sig som ett Offer – missförstådd och illa behandlad av alla”. Rollerna kan dock skifta sekundsnabbt genom oöverlagda, känslomässiga reaktioner från respektive rollbärare. Enligt författaren lutar vi dock alla, sedan barndomen, mot någon av rollerna mer än åt de övriga. Vi har så att säga en grundposition när vi hamnar i komplexa situationer där någons vilja, intresse eller ära träds för när. Eller värre.

Vuxen, säger författaren, kan man bli genom att se sin medverkan i konfliktfyllda situationer utifrån, eller kanske uppifrån; genom att hur man glider in i till exempel räddarrollen och bestämma sig för att kliva ur den. Boken beskriver en rad vardagsschismer att känna igen sig i. Nästa gång läsaren råkar ut för något liknande kan hon eller han, just genom insikten att ett Drama är på gång, bestämma sig för att inte medverka i någon av rollerna.

Hoppas författaren. Nå, vad är alternativet till att fortsätta Dramat, hur ser det vuxna handlingssättet ut? Och kan vi frigöra oss från den inre lutningen mot någon av rollerna? Författarens svar på den första frågan innebär, en aning skämtsamt sagt, att han själv blir en Räddare: en som oombedd och välmenande ingriper i läsarens omogenhet, och på så sätt bidrar till läsarens – Offrets – hjälplöshet, varigenom författaren – Räddaren – blir till en Förövare.

Hängde du med? Men just detta är bokens värde: den hjälper oss att se och överge vår benägenhet för någon av rollerna, och bli vuxna i bokens mening. Att resonera med sig själv om det rätta att göra, när ett Drama växer till sig, är första steget. Att resonera med de andra inblandade, modigt och sakligt och utan återfall i någon roll är det andra. Boken ägnar sig uteslutande åt relationer på personnivå, och sådana finns det gott om på arbetsplatser. Konflikter där mer omfattande solidaritet är verksam och där de hanteras genom ombud kräver andra begrepp.

Jan Enqvist

 

Statistik och förslag
om hur fler ska jobba


Hur ska fler komma in på
arbetsmarknaden?
Calmfors m fl
Dialogos
Användbar:      ★ ★ ★ ★
Inspirerande: ★ ★ ★ ★ ★
Lättläst:            ★ ★ ★ ★

Ett stort problem är hur lågutbildade utrikes födda ska få jobb. Boken har skrivits av Arbetsmarknadsekonomiska rådets tidigare ledamöter. Den beskriver bl a utrikesföddas sysselsättning, förhållandet färdigheter och utbildning – intressant är att vid lika färdigheter skiljer sig inrikes och utrikes föddas sysselsättning knappast åt, betydelsen av vuxenutbildning, anställningsstöd och enkla jobb.

Bland slutsatserna: vuxenutbildning kan hjälpa marginalgrupper att få jobb, men effekter tar lång tid att uppnå. Praktik och anställningsstöd i offentlig sektor leder sällan till fasta jobb. Utbildning, anställningsstöd och jobbskatteavdrag bör användas ihop med lägre minimilöner för fler enkla jobb. Boken innehåller aktuell statistik och passar bl a som underlag för studier.

Eva Berlin

tipset


Textilarbetarnas historia Vi uppmärksammar ofta utställningarna på Arbetets Museum i Norrköping. Museets enda permanenta utställning – Historien om Alva – är också värd några rader. Arbetets Museum finns i en byggnad som heter Strykjärnet och som ligger på Laxholmen mitt i staden, Strykjärnet var fram till 1970 centrum för stadens länge blomstrande textilindustri.

Här arbetade Alva Karlsson som rullerska i 35 år, från 1927 till 1962. Utställningen, som är belägen i trapphuset, följer hennes och de andra textilarbetarnas liv och berättar om huset som arbetsplats. Mer information på:
www.arbetetsmuseum.se/utstallning/historienom- alva/