ÖPPET KLIMAT – ARBETSMILJÖOMBUD VILL HA DIALOG

ENGAGEMANG Uppdraget som arbetsmiljöombud ger dubbelvinst, både åt andra och en själv, säger Carola Hellström, förtroendevald i Sveaskog sedan 1,5 år. – Det ger ett slags djup i en själv att göra betydelsefulla saker. Och så är det jätteroligt!

Få till ett klimat där människor tycker det känns tryggt att ta upp och diskutera olika frågor. Det är viktigt för arbetsmiljöombudet Carola Hellström. Ett samtal med henne om uppdraget handlar mycket om kommunikation. Fysisk arbetsmiljö är enklast att prata om, tycker hon. På Sveaskogs kontor i ett vackert gammalt hus i Stockholm gäller frågorna bl a höj- och sänkbara bord, ljusrör som surrar, och mer problematiskt: ljudnivån i rum där flera sitter tillsammans. Psykosocial arbetsmiljö kan vara känsligare att ta itu med. – Ha öronen öppna. Det kan gälla signaler om att kommunikationen inte fungerar. Försök sedan göra något åt saken.

Hon ger ett exempel: En omorganisation innebar att fler skulle arbeta på kontoret och platsfördelningen behövde ses över. – När en chef då pratar med några medarbetare om att x ska bli av med sitt rum, utan att x vet om detta kan det bli tokigt. Vi fångade upp frågan innan ryktena nådde personen ifråga. Vi tog tag i detta och kom bl a fram till att chefer pratar med sina anställda, inte med andras. Chefer spekulerar inte. Då blir det bra. Carola Hellström är entusiastisk och verkar ha en talang för samtal. Hon säger att hon inte är rädd för att tala med andra om det som är besvärligt. – Det kan jag tacka min pappa för. Han var huvudskyddsombud i Försvarsmakten och jag lärde mig mycket av honom, bl a grundinställningen att vi alla är människor och gör fel. Vi ska inte peka ut syndabockar, utan notera, nu blev det fel. Om vi gör så här istället kan vi rätta till saken. Hur bemöter man den som är ledsen? Hur uppmuntrar man kollegor att ta ett steg till och själva ta upp saker som är jobbiga? Det är saker hon funderar över. – Vi vill att alla ska se det som sitt ansvar som medarbetare att lyfta problem så att de går att lösa. Här på Sveaskog har vi ett öppet klimat, jag tycker att det är möjligt. Fyra timmar i månaden är anslagna för uppdraget som arbetsmiljöombud. Hon är också likabehandlingsombud. – Det är en balansgång, vad som är lagom insats. Det är svårt att begränsa sig när man tycker något är jätteintressant och brinner för uppdraget. Jag lägger ner extra tid och läser t ex på om olika ämnen på min fritid. Hon berättar att hon har varit på väg in i väggen; ”det är en bra erfarenhet för ett skyddsombud”. Och beskriver signalerna: sova dåligt, svara snabbt på alla mejl, kolla jobbtelefonen hela tiden på fritiden, problem med magen, osv. – Det är svårt att stanna upp när man springer. Det krävs ofta att någon säger till. Jag fick väldigt bra stöd av min arbetsgivare. Efteråt hörde jag att folk hade sett tecken på att jag verkade extremt stressad och samtidigt må dåligt. Men ingen sa något. Det finns en rädsla att uppfattas som påflugen om man säger något, tror hon, och rekommenderar: Var inte rädd att säga vad du ser! – Jag vill att klimatet ska vara så pass öppet att man både kan fråga folk hur de mår och även kunna säga till chefen att man är orolig över att en kollega verkar ha tagit på sig för mycket.

På Sveaskog pågår en diskussion om vad medarbetarskap innebär, om hur ”vi gör varandra bra”. Det handlar bl a om bemötande, t ex att berömma. Så lite betyder så mycket. Det är lätt att glömma bort hur viktigt det är att uppmärksamma andras insatser. Det handlar om grundsynen, att utgå från att alla vill göra sitt bästa. Företaget har genomfört workshops inom ramen för projektet ”Ambassadörer för Sveaskog” för att diskutera medarbetarskap, där ett 100-tal anställda har deltagit. Ambitionen är bl a att alla ska veta sitt uppdrag, vad man får göra, ha kunskap att göra det och att det finns samband mellan prestation och lön.

Man ska se till laget och kunna prata med varandra, eller med ”managementord”: vara en kommunikativ lagspelare. – Då måste cheferna utbildas i vad som är viktiga förmågor för att detta ska fungera och sen utbilda medarbetarna. Läget i arbetsgruppen mäts bl a med regelbundna medarbetarenkäter: vet man t ex vilka ens uppgifter är? I höst genomförs t ex skyddsrond för organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultaten diskuteras i arbetsmöten med grupperna. Företaget har en struktur med olika slags möten. Carola Hellström räknar upp några: Möten i IT-staben, där hon själv jobbar som systemförvaltare. Då diskuteras bl a mål. Medarbetarmöten hålls regelbundet då regioner eller delar av organisationen träffas. – Ett stort möte för alla anställda, våra Sveaskogsdagar, arrangerades förra året där 650 anställda samlades. Det är väldigt roligt att få möta alla, t ex maskinförare i Kalix, och få veta: Hur ser din dag ut? Vad brottas du med? De har en vardag långt ifrån min här i Stockholm med stress, T-bana och lunchrestauranger. De gillar skogen och drivs till den. Hur går det ihop med avverkning? – De ser återväxten, de planterar det som ska växa och avverkas 70 år senare. För varje träd som skördas planterar vi tre nya. Sveaskogs mål är att verksamheten ska bedrivas hållbart. Alla företagets avverkningar tar hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Carola Hellström gillar också skogen, men säger att storstaden är hennes plats. – Men alla behöver nog sätta sig på en stubbe ibland och göra ingenting, så att själen hittar sitt. Skogen är närvarande på kontoret, på affischer, fondväggar och målningar. Hon deltar också i mer vardagliga möten via skype, video eller öga mot öga, liksom i skyddskommittémöten och skyddsronder. – Det brukar vara jag, nån från HR, kontorschefen och vaktmästaren som går runt. Vi kan t ex kolla att folk vet var brandsläckaren finns eller se till att ljuset är bra. Men lika mycket handlar det om att promota, berätta att vi finns om du behöver oss. Alla kan prata med oss, om det är något. En utmaning är att få till bra ljudmiljö i delade kontorsrum. – Det finns inte bra hjälpmedel idag. Jag har tittat på stolar som skickar ut bakgrundsljud för att maskera tal, och på hörlurar. Vi sitter ofta i skypemöten och det är viktigt med bra utrustning så att man hör varandra bra och inte höjer rösten. En lösning är tillgängliga smårum att boka in sig på, när man vet att ett längre samtal väntar. – Då är det viktigt att sådana utrymmen finns kvar och att inte alla ytor görs om till någons rum. I äldre hus som vårt kan det vara svårt att bygga om. Hennes bedömning är att möjligheten att kunna jobba i lugn och ro på kontor blir en allt viktigare arbetsmiljöfråga framöver. Öppna kontorslösningar har gått väl långt. Regelbunden torsdagsfika är ytterligare en mötesplats. – Det är jättebra, då träffas vi över gränserna. Cheferna kommer också. En fundering är att göra något mer av fikat, t ex ta upp diskussionsämnen som: Hur pratar vi i lunchrummet? Jakt för männen och kändisskvaller för kvinnor? Drar någon sexskämt? Det är inte meningen att män ska sluta prata jakt, men man kan ju anstränga sig så att den som slår sig ner inte känner sig utanför. Man kan ägna en tanke åt: Vad är du intresserad av?

Råd till den som tvekar att bli arbetsmiljöombud? – Jag förstår att det kan finnas en rädsla för att vara obekväm, alla har inte öppenheten som finns i vårt företag. Skyddsombud har också en rätt speciell roll, det finns en gräns mot vad som är förhandlingsfrågor och arbetsrätt. Man får inse att eventuell irritation i diskussioner inte är riktad mot mig personligen, utan mot rollen. Det kan ibland vara svårt att ha kunskap som andra inte har, tycker hon. – Men det var värre när jag var fackligt aktiv. Att se människors oroliga ansikten när jag kom ut från ett förhandlingsmöte, t ex. De försökte läsa av mig, undrade om de fick vara kvar.

Men fördelarna med att engagera sig överväger stort. – Man gör nytta och får folk att må bättre. Det är hur nice som helst! Jag är så stolt över mina uppdrag! När vi just avslutat, tillägger hon: – Jag älskar konflikter, i dem finns energin som kan föra oss framåt. Att sitta mellan två som inte är ense och få till en lösning känns stort!

Eva Berlin

ÄGER MEST SKOG I SVERIGE
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger 14 procent av skogen. Cirka 850 personer är anställda runt om i landet. Sveaskog arbetar på uppdrag av staten och är en av de största leverantörerna av råvara till skogsindustrin och värmeverk.

STRESS VIKTIGASTE FRÅGAN
Unionen har drygt 7 000 arbetsmiljöombud, 48 procent är kvinnor och 52 procent män. Ungefär hälften har haft sitt uppdrag mellan ett och fem år. Den viktigaste frågan för arbetsmiljöombuden gäller stress och arbetsbelastning. Frågan har ökat i vikt de senaste åren. På andra plats kommer chefs- och ledarskapsfrågor. De flesta, ca 70 procent ger den fysiska arbetsmiljön bra betyg. Den psykosociala arbetsmiljö ligger lägre, drygt 40 procent anser att den är bra.
KÄLLA: Arbetsmiljöbarometern 2017