Nytt – produkter i urval 2-18

Avgasfritt arbetsfordon
Vad kan en reparatör eller underhållsarbetare i, säg, en större industri eller en kommun behöva ha med sig för ett uppdrag? Sågar, vinkelslip, borrskruvdragare, skiftnycklar, en uppsättning fasta nycklar och hylsnycklar, avdragare, kanske rörbockningsutrustning, svetsaggregat och för säkerhets skull tvingar för provisorisk fastsättning av detaljer. Med mera. Sammanlagd vikt kan bli tresiffrig. Då räcker inte kroppskrafterna, ens med vagn eller pirra.
NYTT
Epton Trading presenterar ett nätt batteridrivet arbetsfordon – en anpassning av golfbilen ClubCar – från Garia Utility. Batteridriften medför att det kan köras även inomhus. Bredden är bara 120 cm, vilket medger körning i smala passager, till exempel mellan grindstolpar. Maximal lastkapacitet är 560 kg och batterierna räcker till 10 à 12 mils körning. Fordonet får köras på väg i 40 km/h enligt registerklass L7e (fyrhjulsmoped).
Läs mer: www.clubcar.se

 

Slät dammsugarslang för fältarbetsplatser
På tillfälliga och provisoriska byggarbetsplatser där man sågar och slipar ordnas luftreningen ofta med portabla dammsugare, anslutna till verktygen med sugslang. Om de är uppbyggda av sektioner, med viss rörlighet sinsemellan, får slangen en in- och utvändigt räfflad yta som minskar sugeffekten i slangen och utvändigt innebär att den lätt fastnar mot kanter, stag och andra tvära detaljer.
NYTT
Festool har utvecklat en elastisk sugslang med släta ytor in- och utvändigt. Med mindre förlust av sugeffekt ökar partikelinfångningen, samtidigt som slangen glider över kanter och andra hinder, vilket innebär ett irritationsmoment mindre och längre livslängd för slangen.
Läs mer: www.feldergroup. com

Huvudskydd för vattenblästring
Utrustning för vattenblästring är inte att leka med. Den har upp till 3000 bars vattentryck, att jämföra med trycket i vanliga högtryckstvättar för amatörbruk – omkring 150 bar. Det högre trycket behövs för rengöring av industrigolv, containrar, utplåning av grafitti på betong, m fl arbetsuppgifter. Om vattenstrålen av misstag tränger in i oskyddade kroppsdelar kan svårt handikappande skador bli följden – amputation är vanligt.
NYTT
TST Sweden presenterar en huvudskyddsenhet med hjälm, visir och hörselskydd i kombination. Den är certifierad enligt CE-direktivet 89/686/EEC för 2000 bar singeldysa (samlad stråle) och 3000 bar roterande dysa (spridd stråle).
Läs mer: www.tst-sweden.com


Varnande blixtljus
De som behöver arbeta nära fordon i rörelse – väg- och gatuarbetare, ambulans-och uppröjningspersonal m fl – utsätts för fara om förare till passerande fordon inte uppmärksammas tillräckligt på att människor rör sig nära deras färdväg. Pulserande ljussignaler är ett vanligt sätt att då skapa uppmärksamhet,
NYTT
Ljusakuten introducerar en liten blixtljusramp – NordicFlash Mini – godkänd för arbete på väg. Chassit är av ett tåligt aluminium, ljusblixtarna sänds ut från trewattsdioder och riktas med linser framför varje diod. Rampen matas från ett don i cigarettändaruttaget, i vilket också 16 olika blixtljusmönster kan väljas.
Läs mer: ljusakuten.se

Redaktör: Jan Enqvist
Kontakt: redaktionen@duochjobbet.se
Vi publicerar ett urval av mottagna produktnyheter.